MUHU UUDISSED: Vastlabe valges ja tuhkabe tuleta

Küinlapäe olli ennevanasti Muhus ikka viimane jõulupüha. Nie töngid ja muud ulgussed, kis põle enne kojo jõudn, siis seks aaks ikka tullid. Neh, ja põhud toodi maha viel korra ja viimane ankur õlut joodi ää.

Muhus pieti küinlabed Hellamaa külakeskuses ja Koguva Väljal. Eks ta ole ikka rohkem naeste püha oln ja nõnna kukkus sievuasta kua rohkem välja. Nüid tuleva nädali oo nie kaks järgmist suuremad püha, vastlapäe ja tuhkapäe. Nõnna et oo viimne aeg akata mõtlema, et kuidas sievuasta seda linaliugu laska suab. Lume võttis enne enneküinlabene sula muast ää tükkis. Ja lapsed jõudvad viel omad pisiksed puust siad kua valmis meisterda, midast vastlabe mere eare või karjaaruse aetse. Neh, et ep piaks sui aleste laulma, et tui-rui läks rukise.

Neh, ja järgmise pääva, siis ju köiasse salaja neid va kärpsid teise perese sokutamas. Ennevanasti olli neid tehtud lõngast ja ruotükkidest. Kui ma laps olli, siis me tegime tuhlistest. Neh, et nie kärpsed viidi salaja teise perese ja siis sialt katsuti jälle omakorda kuskile edasi sokuta või siis välja mõtelda, et kis tõi, et sokutaks tükkis sellele tagasi. Moole põle nüid küll änam oma viistesn vuastad küll ühtegid kärbest kiegidid toon änam.

Nüid oo mool küll Muhu noordele üks mõte välja pakkuda. Neh, aga vanametele inimestele kua. Pange korra omad piad tüöle ja vihtuge igaüks mõni uus ja uvitav kärbes tiha. Ja siis sokutage salaja kuskile. Aga enne võiks ju pilti kua tiha ja pildi näituseks veispukki üles panna. Vuata siis oo üks muistne moed jälle uiel kujul eluvaimu sisse suan, kui kukutse neid kärpsid veispukkis edasi sokutama. Sial ju jägatse igasugust moni ühtevalu. Miks siis ep võiks nõuksi kenasid Muhu kärp­sid jägada.

Neh, aga vastlabe minnasse valges magama ja tuhkabe tuleta. Tüöd nende kahe õhta tiha ep sünni. Kis tuhkabe tüöd tieb, sellel pidada va laisknaene aknast sisse vahtima, kotitäis tüöd selgas. Neh, et toob ikka juure. Neh aga igaühel oo tüöd masu omalgid ülearu.Põle sii taris akata teeste oma üht ää tegema.

Tüöd võib tiha piale tuhkabed kua. Näituseks laupa, kolmeteistmenda veebruari pääva. Siis õpetab Kiisa Alliki Liival Oade ja Eede ruumis kõladega kudumist. Koolitamise päe akkab pihta kellu kümnest ja osavõtmise iest küsitse kua kümme eurut.

Neh, et siis kenad talve teist poolt, kulla munuksed!

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)