Tulude deklareerimine läheb peagi taas lahti

Maksu- ja tolliameti Kuressaare teenindusosakonna büroojuhi Olev Martinsoni sõnul on juba tuleval nädalal, järgmisest esmaspäevast kuni kolmapäevani võimalus tutvuda e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega.

15. veebruarist avatakse tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki. Martinsoni sõnul tuleb tuludeklaratsioon esitada residendist füüsilistel isikutel eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Deklaratsiooni peavad igal juhul esitama füüsilisest isikust ettevõtjad ja isikud, kes on saanud tulu välismaalt. Deklareerida tuleb neil seejuures nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.

Deklareerida tuleb ka rendi- või üüritulu, metsamaterjali ja raieõiguse müügitulu ning vara võõrandamisest saadud kasu. Kui maksumaksja võõrandab kahe aasta jooksul rohkem kui ühe alalise või peamise elukoha, rakendatakse maksuvabastust vaid esimese võõrandamise suhtes.

Kui inimesel tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust – on tasunud näiteks koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vmt –, tuleb samuti tuludeklaratsioon esitada. “Siinjuures tuleb märkida, et tagastada saab üksnes aasta jooksul kinnipeetud tulumaksu, mitte maksusoodustuste aluseks olevaid tehtud kulutusi,” märkis Martinson.

Alates 2015. aastast PRIA poolt makstud toetused, mis ei olnud seotud ettevõtlusega, maksustati juba PRIA poolt väljamaksmisel ning on kantud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.

Kokku esitati mullu 2014. aasta kohta tuludeklaratsioone Saare maakonnas 15 303, neist paberil 1092 ja elektroonselt 14 211.

Esitatud tuludeklaratsioonide tulemusel kuulus tagastamisele enammakstud tulumaksu 2 037 733 eurot ja maksumaksjatel tuli täiendavalt tasuda 546 607 eurot.


Olulisemad erinevused

2014 2015
Tulumaksumäär 21% 20%
Maksuvaba tulu aastas 1728 € 1848 €
Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest 1728 € 1848 €
Täiendav maksuvaba tulu pensionile 2520 € 2640 €
Töötuskindlustus­makse määr töötajale 2% 1,6%
PRIA toetused maksustatav
toetus oli ainult
ettevõtluseks
antud toetus
kõik
toetused
olid maksus-
tatavad

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 710 korda, sh täna 1)