Riik teenis Saaremaal maade müügist pool miljonit eurot

2015. aastal korraldas maa-amet Saare maakonnas enampakkumisi 109 kinnistu müümiseks ja sõlmis 72 kinnisasja eraomandisse võõrandamise lepingut.

Kokku müüs riik Saaremaal 301 hektarit maad, millega on meie maakond Harjumaa (358 ha) järel teisel kohal. Saaremaal müüdud kinnistute müügist laekus riigieelarvesse 557 192 eurot. Eestis kokku võõrandas maa-amet mullu 2653 hektarit maad, millest laekus riigieelarvesse 9,99 miljonit eurot.

Kui maatulundusmaade keskmine alghind oli Eestis 1742 €/ha ja keskmiseks müügihinnaks kujunes 2450 €/ha, siis Saare maakonnas oli keskmine alghind 1402 €/ha ja keskmiseks müügihinnaks kujunes 1886 €/ha. Kõige kõrgemaks kujunes maatulundusmaade hind Rapla maakonnas (keskmiselt 3513 €/ha) ja kõige madalamaks Lääne-Viru maakonnas (keskmiselt 1195 €/ha).

Metsamaade keskmiseks müügihinnaks kujunes Saare maakonnas 1886 €/ha ja põllumaa puhul 1887 €/ha. Riigis tervikuna pakuti põllumaade eest keskmiselt 2162 €/ha ja metsamaade eest 2760 €/ha.

Saare maakonnas müügis olnud 109 kinnistust 75 olid põllumaad ja 27 olid metsamaad, mis tähendab, et Saare maakonnas moodustasid põllumaad müügis olnud maadest 69%. Riigis tervikuna moodustas põllumaa müügis olnud maatulundusmaadest 71% .

Kolmest Saaremaal müügis olnud elamumaast laekusid pakkumised kinnistu ostmiseks kahele. Tegemist oli väga erinevate kinnistutega, millest üks osteti hinnaga 0,59 €/m² ja teine hinnaga 5,33 €/m². Elamumaid oli kõige enam müügis Harjumaal ja Ida-Virumaal, vastavalt 34 ja 33 kinnistut. Elamumaa keskmiseks hinnaks kujunes 3,8 €/m², kõige kõrgemaks kujunes elamumaa hind Harjumaal – 17,68 €/m².

Saare maakonnas oli müügis neli tootmismaa sihtotstarbega kinnistut, pakkumised tehti kahele. Ühe hinnaks kujunes 0,43 €/m2 ja teise hinnaks 4,5 €/m². Eestis tervikuna oli äri- ja tootmismaale tehtud pakkumiste hind 4,2 €/m2 ning selliseid kinnistuid oli kõige enam (25 kinnistut) müügis Harjumaal. Taas kujunesid hinnad keskmisest mitu korda kõrgemaks Harjumaal – 17,9 €/m².

Ehkki eelmise aasta riigieelarve seadusega oli keskkonnaministeeriumile pandud kohustus saada maade müügist 12 miljonit eurot, laekus riigieelarvesse tegelikult 9,99 miljonit eurot. 2016. aasta riigieelarve seadusega ette nähtud riigimaa müügikohustus on 13 miljonit eurot.

Saaremaal on riigimaa rendihind üle keskmise

Maade rentimiseks korraldas maa-amet Saare maakonnas möödunud aastal enampakkumisi 56 kinnisasja rentimiseks ja sõlmis 48 rendilepingut. Rendile antud kinnisasjade kasutusala moodustas kokku 305 hektarit.

Põllumaa rendi keskmine alghind Eestis oli vahemikus 39–151 €/ha. Enampakkumisel kujunenud keskmised kasutustasud jäid vahemikku 63–200 €/ha. Kõige kõrgemaks kujunes kasutustasu Tartu maakonnas – 200 €/ha (alghinna keskmine 151 €/ha), üldisest tasemest kõrgemaks kujunesid kasutustasud ka Jõgeva maakonnas (128 €/ha), Saare ja Viljandi maakonnas (120 €/ha) ja Võru maakonnas (119 €/ha). Kõige madalam kasutustasu kujunes Pärnu maakonnas – 63 €/ha (alghinna keskmine 39 €/ha). Rendihinna suur erinevus sõltub peamiselt maa asukohast, kvaliteedist ja põllumaa nõudlusest vastavas piirkonnas.

Kokku (aastatel 2005–2015) on maa-amet Saaremaal põllumajanduslikule rendile andnud 111 kinnisasja, kasutusala pindalaga 962 hektarit.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal Merike Toose ütles, et Saaremaal hoiab riigimaa rendihinda keskmisest kõrgemal veise- ja lambakasvatatus. “Turg on aktiivne, kuna Saaremaa on Eestis esirinnas veise- ja lambakasvatuses. Seetõttu lähevad müügiks ka suhteliselt madala viljakusega maad,” rääkis Toose. “Lambad ja veised on mõlemad suutelised kõhu täis sööma ka madala boniteediga maadel, lisaks on meil aktiivsed põllumehed,” lisas maavalitsuse spetsialist.

Maa-amet korraldas 2015. aastal enampakkumisi 522 kinnisasja rentimiseks ja sõlmis 400 kinnisasja rendilepingut. Rendile antud kinnisasjade kasutusala moodustas kokku 4192 hektarit ja sõlmitud rendilepingute aastatasu on kokku 402 572 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 62 korda, sh täna 1)