Uued tuuled tööturuteenustes (5)

2016. aastal on töötukassal rohkem võimalusi vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamiseks. Uued teenused neile on tööalane rehabilitatsioon, kaitstud töö, kogemusnõustamine, töölesõidutoetus ja saatja sõidukulu hüvitamine.

Vähenenud töövõimega inimene saab vastavalt töötukassaga kokkulepitud tööalase rehabilitatsiooni vajadusele valida sobiva teenuseosutaja nende koostööpartnerite seast, kel on sotsiaalkindlustusameti tegevusluba. Teenus võib kesta aasta ja tasutakse selle eest kuni 1800 eurot.

Kaitstud töö teenuse abil on võimalik tööle aidata neid, kes pole suutelised iseseisvalt tööd leidma ja töötama. See tähendab, et inimene saab teha võimetekohast tööd sobivas tempos ja keskkonnas. Samal ajal teda nõustatakse ja aidatakse otsida töökohta.

Kogemusnõustajal on sarnane puue või tervisehäire kui nõustataval. Teenuse eesmärk on lahenduste leidmine, mis aitavad inimesel igapäeva- ja tööeluga ise toime tulla.

Kui inimene ei saa puude või tervisehäire tõttu käia tööl ühistranspordiga, vaid peab kasutama isiklikku sõiduautot, taksot või eritransporti, hüvitab töötukassa töölesõiduga seotud lisakulud osaliselt. Toetust makstakse kuni 12 kuu eest kolme aasta jooksul 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päeva eest ja 300 eurot kuus.

Kui inimene vajab ühis­transpordiga tööle sõitmiseks abi, hüvitab töötukassa teda kodust tööle ja töölt koju saatvale inimesele sõidukulud. Need hüvitatakse kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päeva eest.

Uued teenused vähenenud töövõimega inimese tööandjale on nõustamine ja koolitused ning soodustingimustel palgatoetus. Töötukassa pakub koolitust ja nõustamist, et tõsta tööandjate teadlikkust ja valmisolekut võtta tööle vähenenud töövõimega inimesi ja nende töötamist toetada.

Tööandja saab soodustingimustel palgatoetust, kui ta võtab tööle vähenenud töövõimega inimese, kes on eelnevalt olnud töötuna arvel vähemalt kuus kuud järjest või töötanud kaitstud töö tingimustes. Palgatoetust maksab töötukassa 50% ulatuses töötaja brutopalgast.

Tähtajatu töölepingu korral makstakse toetust 12 kuud, tähtajalise lepingu korral töösuhte kestusest poole aja vältel, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest.

SH

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 235 korda, sh täna 1)