Mida toob alanud aasta linnas ja valdades? (22)

plaanid2016

Küsisime Saare maakonna omavalitsusjuhtidelt, missugused on olulisemad plaanid alanud aastaks.

raimu aardamRaimu Aardam, Kihelkonna vallavanem:

Oleme pidevas liikumises, arengukava on meie kavandatu aluseks. Jätkame uuel aastal hooldekodu rekonstrueerimis- ja laiendamisprojektiga. Sellealased arutelud on poole peal.

Kavas on välja ehitada projektipõhiselt kaks puhkeala avalikuks kasutuseks: ujumiskoht koos parkimisala ja juurdepääsuteedega Onni rannas ning Jaagarahu karjääri puhkeala. Mõlemad on kavas välja ehitada kohalikku kogukonda kaasates. Tööde lõppajast saame kindlalt rääkida taotlusvoorude lõppemisel.

Kavas on alustada Veere küla veevärgi rekonstrueerimisprojektiga, mis on kindlasti kaheaastane töö. Ümberkorraldamist vajab koolikorraldus. Kihelkonna vald toetab Kihelkonna kiriku rekonstrueerimistööde jätkamist. Loodame, et Papissaare sadamaga saab alguse Vilsandi veetee väljaehitamine. Samuti loodame positiivseid arenguid Kesknõmme kalakasvanduse väljaarendamisel.


Madis_Kallas_2016Madis Kallas, Kuressaare linnapea:

2016. aastal keskendume inimestele ja elukeskkonna parendamisele. Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasumäärasid tõstetakse keskmiselt 10% ning linnavalitsuse teenistujate ja asutuste töötasumäärasid 5%. Suurematest investeeringutest võiks esile tuua Tallinna tänava rekonstrueerimise ja Pargi lasteaia renoveerimise ettevalmistamist. Kavas on supelranna puhastamine ja mitmed muud investeeringud. Eelmise aasta detsembris selgus Kuressaare kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistluse võidutöö ja selle elluviimisega on vaja algust teha.

Kindlasti on päevakorral haldusreformiga seotud küsimused. Aasta toob selles osas olulisi küsimusi ja otsustuskohti.

Sel aastal tuleb korraldada riigihange, et leida järgmiseks kolmeks aastaks jäätmekäitlusteenuse osutaja.

Algust on tehtud Kuressaare noorte huvikeskuse tegevuse ümberkorraldamisega, mis peaks ühele poole saama 31. augustiks. Bussijaama hoones tegutsema hakkava avatud noortekeskuse põhitegevuseks saab noorsootöö korraldamine. Noortekeskusele juhi leidmi- seks korraldatakse avalik konkurss. 15.–16. veebruaril toimub Kuressaares järjekorras teine üleriigiline huvihariduse konverents.

Sotsiaalvaldkonnas on oluline uue sotsiaalmaja käivitamine ning sotsiaalteenuste arendamine ja edendamine. Kultuurielus avaldab kindlasti mõju alanud merekultuuriaasta. Kuressaare merepäevad tähistavad 20. toimumisaastat.


Ludvik_Motlep_taustataLudvik Mõtlep, Leisi vallavanem:

Leisi vallal on plaane 2016. aastaks päris palju. Kõige hädavajalikum ja kõige kallim on kindlasti Pärsama asula katlamaja ehitamine uude asukohta ja soojatrasside asendamine. Sellega koos püüame tsentraalse soojuse viia ka kultuurimajani.

Põhimõttelise otsuse peame tegema Pärsama hooldekodu laiendamise osas – kas teha sellele juurdeehitis.

Kindlasti püüame Metsküla seltsimajale välja ehitada korraliku parkla ja sissesõidutee. Pärsama lasteaias tahame täiendada laste mänguväljakut ja asendada välis-piirdeaeda.

Veel soovime Leisi keskusse paigaldada uued turismireklaamid ja viidad, korrastada Leisi kiriku ümbrust, et parandada vaadet kirikule. Püüame võimalusi leida Leisi alevikku lastele mänguväljaku rajamiseks. Tahame parandada valla sotsiaaleluruume ja laiendada külade tänavavalgustust.

Kindlasti on väga uhke projekt Triigi sadamasse kontserdi- ja vabaajahoone püstitamine. Seda korraldab aga MTÜ Triigi Filharmoonia – hakkajad Leisi vallas puhkavad noored. Lisaks on veel mitmeid väiksemaid projekte.


Andres Tinno uus1_taustataAndres Tinno, Lääne-Saare vallavanem:

Mitmed meie plaanid on juba eelmisel aastal välja öeldud, kuid nimetame need siiski üle. Suuremad investeeringud on valla hooldekodu käivitamine ja Kärla rahvamaja ehitusega alustamine.

Lisaks on plaanis korrastada vallavalitsuse struktuuri, millega loome haldusteenistuse, et paremini ja efektiivsemalt hallata ja hooldada valla kinnisvara ja taristut.

Koostöös maanteeametiga on plaanis rekonstrueerida Lümanda keskuse ristmik ja sellega seoses suurem osa keskuse tänavavalgustusest. Kuivastu maantee rekonstrueerimisel kuni Lilbi tee ristini on meil koostööna plaanis pikendada Upa kergliiklusteed Lilbi ristmikuni, mille tulemusena peaks jalgratturite jaoks tekkima ilus ca 17 km pikkune treeningring: Kuressaare–Upa–Lilbi–Vaivere–Kuressaare.


Raido Liitmäe_taustataRaido Liitmäe, Muhu vallavanem:

2015. aasta oli Muhu vallale majanduslikus mõttes hea ja nii võime pisut julgemaid plaane teha ka alanud aastaks. Kuna 2014 ja 2015 olid meil mahukate investeeringute aastad (hooldekodu, noortekeskus, kergliiklustee), siis püüame 2016. aastal pisut mõelda ja ette valmistada lähemate aastate investeeringuteks, st valmis saada mitmed projekteerimistööd. Näiteks on töösse võetud Liiva keskuse eskiislahenduse koostamine, millele järgneb juba detailplaneeringu käigus valmiv planeeringulahendus. Samuti koostame Muhu spordihoone ja Hellamaa külakeskuse rekonstrueerimisprojekti.

Teostatavatest töödest on praegu juba käsil Muhu perearstikeskusele parema ligipääsu saamiseks juurdepääsusilla rajamine – betoonvundament on valmis ja sillakonstruktsioon valmimas.

Teise kindla tööna ehitame Muhu lasteaia endisest köögiplokist lastele söögisaali ja hooldekeskuse köögist toodava toidu vastuvõtupunkti. Pisut värskendust saab ka lasteaia mänguväljak.

Eelarves oleme samuti ette näinud endise hooldekodu ruumidesse elamispindade ehitusega alustamise, vallateedele tolmuvabade katete ehitamise, hädasti vajab soojustamist Muhu perearstikeskuse hoone.

Vald panustab 9000 eurot ka meie kogukondlikusse ettevõtmisse, s.o Liiva pastoraadihoone uue katuse ehitamisse. Tänase seisuga võib ka tänu muinsuskaitse toele ilmselt juba väita, et see väärikas hoone saab uue katuse.

Päris mitmed tegevused ja ettevõtmised sõltuvad ka võimalikest projektirahastustest: Hellamaa laululava ehitus, Muhu pastoraadi pargi hoolduskava elluviimine jms.

Eelmise aasta lõpus saime ka kätte Koguva karjääri kaevandamisloa. Enne reaalse kaevandamise ja teekattematerjalide tootmisega alustamist on vaja täita veel rida nõudeid: rajada seiresüsteem, taotleda õhusaasteluba jms – kõik see on vajalik selleks, et tulevane kaevandamine ei rikuks keskkonda ja seeläbi kohalike elanike heaolu.

Valla toimimise alusdokumentidest alustame sel aastal ka uue üldplaneeringu koostamisega. Väiksemamahulisi investeeringuid on eelarves kavandatud mitmeid ning paljud ettevõtmised selguvad ka jooksva eelarveaasta käigus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 065 korda, sh täna 1)