Pahandused algavad 14-aastaselt (2)

Saare maakonnas panid alaealised poisid möödunud aastal toime 23 ja tüdrukud 11 õigusrikkumist.

Mullu arutas maakonna alaealiste komisjon 34 õigusrikkumist. 2014. aastal oli neid 29, 2013. aastal 15 ja 2012. aastal 43.

“Mullused rikkumised olid sarnased eelmiste aastate omadega,” tõdes Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja, alaealiste komisjoni sekretär Meelis Kaubi.

Kriminaalkuritegude – peamiselt sissemurdmisega vargused ja peksmised – osakaal moodustas kõigist õigusrikkumistest 23%. Ülejäänud rikkumised – alkoholi tarvitamine, suitsetamine, pisivargused, pisilõhkumised – läksid kirja väärtegudena.

Suur osa korduvaid õigusrikkumisi

Politseiametnikud esitasid mullu alaealiste komisjonile taotluse alaealiste õigusrikkumiste arutamiseks 24-l, prokurör seitsmel ja sotsiaaltöötaja kolmel korral.

Komisjoni käsitletud õigusrikkumistest 89% moodustasid 14–18-aastaste toimepandud pahateod. Ülejäänute puhul olid tegijaiks alla 14-aastased lapsed.

“Üle 14-aastaste toime pandud õigusrikkumiste arv on suurenenud ja alla 14-aastaste korda saadetud rikkumiste arv vähenenud,” nentis Kaubi.

Korduv õigusrikkumiste arv moodustus kogu õigusrikkumiste arvust ligi 40 protsenti.  “See näitaja on võrreldes varasemate aastatega küll suurem, aga alaealiste komisjoni suunatud õigusrikkumiste asju on ka veidi rohkem,” lausus Kaubi.

Tema sõnul on see, kas suunata õigusrikkujad alaealiste komisjoni või rakendada teisi mõjutusvahendeid – näiteks määrata trahv või kriminaalhooldus –, siiski suuresti politsei ja prokuröride otsustada.

“Samas peab tõdema, et alaealiste komisjonil on korrakaitseametnikega hea koostöö ning komisjoni saadetud alaealisi on võimalik alates möödunud aasta 1. septembrist suunata niinimetatud rehabilitatsiooni teenusele, mis on pikaajalisem,” rääkis Kaubi. “See võimalus oli küll ka enne, ent saarlastele raskesti kättesaadav, kuna siis tuli alaealisel ja ta esindajal sõita kas Pärnusse või Tallinna.”

Tasuta rehabilitatsiooniteenused

Kaubi selgitas, et sotsiaalkindlustusameti ja Kallemäe kooli vahel sõlmitud halduslepingu järgi võib Kallemäe kool osutada rehabilitatsiooniteenuseid alaealiste komisjoni otsusel kuni 18-aastastele lastele.

“See tähendab, et Kallemäe kooli juures – ka selle Kuressaare filiaalis – tegutseb sotsiaalkindlusameti rahastamisel erinevatest spetsialistidest koosnev rehabilitatsioonimeeskond ning alaealisele õigusrikkujale ja tema esindajale on nende teenused tasuta,” ütles Kaubi.

Komisjoni määratud mõjutusvahenditena rakendati mullu kõige rohkem üldkasulikku tööd, tehti hoiatusi, suunati vestlusele psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühhiaatri juurde. Kolm alaealist suunati rehabilitatsiooniteenusele. Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli ei saadetud mullu kedagi.

Kaubi sõnul põhineb hinnang mõjutusvahendite rakendamise tõhususele koostööpartnerite tagasisidel. “Üldiselt on see positiivne, kuid mitte alati,” märkis Kaubi. “Spetsialistide juurde vestlusele suunamine aitab alaealisel koos vanemaga paremini mõista õigusrikkumise olemust ja sellega kaasnevaid tagajärgi ning edaspidi selliseid rikkumisi ära hoida.”

Sama eesmärki täidab ka üldkasuliku töö tegemine, mille käigus juhendaja aitab alaealisel tema väärhoiakuid muuta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 055 korda, sh täna 1)