PRIA toetab 5,7 miljoniga (4)

SAAREMAA _toetused_2015

Detsembri keskel alanud otsetoetuste väljamaksmise käigus on PRIA praeguse seisuga määranud Saare maakonna tootjatele toetusi ligemale 5,7 miljonit eurot.

Maakonna suurim piimatootja Tõnu Post ütles, et arvestades põllumeeste keerulist majanduslikku olukorda sel aastal on toetustel ettevõtete toimetulekul väga oluline osa. “Kõik see toetus, mis tuleb, rõõmustab küll korraks pangaarve peal silma, aga see läheb väga ruttu kohustuste katteks ja ma ei arva, et keegi saaks seda väga mingisugusesse kasumisse kirjutada või investeeringuteks kasutada,” rääkis Post.

Kõige suurema osa toetussummast moodustavad ühtne pindalatoetus (ÜPT), mida saarlased on saanud 3 674 599 eurot ja ÜPT-ga kaasas käiv rohestamise toetus, mida on laekunud 1 677 274 eurot.

ÜPT ja rohestamise toetuse liitmisel sai Saare maakonnas suurima toetuse Lääne-Saare vallas tegutsev Mereranna ühistu (264 119 eurot). Pihtla valla suurim toetusesaaja on Kõljala POÜ (167 547 eurot) ja Pöide vallas Pöide AG (129 785 eurot). Enam kui viie nulliga toetusi said ka Kärla, Rauni, Valjala ja Hellamaa farm Muhus.

Esmakordselt alates sellest aastast peab ühtse pindalatoetuse taotleja täitma lisaks üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse saamise nõudeid. ÜPT ühikumäär on 79,51 eurot hektari kohta ja rohestamise nõuete täitmise eest lisandub 36,14 eurot hektari kohta. Lisaks ÜPT ja rohestamise toetusele maksti välja noore põllumajandustootja toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise toetus, ammlehma, piimalehma, ute ja kitse kasvatamise toetused ning väikepõllumajandustootja toetus.

Piimalehma kasvatamise otsetoetust, mida makstakse kuni sajapealistele piimakarjadele 130,80 eurot looma kohta, anti Saaremaa tootjatele 110 753 eurot. Kokku sai piimalehma otsetoetust üle 80 tootja, nendest 14 ühelehmapidajat.

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust sai 104 saarlast kogusummas 53 253 eurot. Nimetatud toetust makstakse taotlejale, kes kasvatab 10–100 utte või emakitse. Toetust saab ühe looma kohta 15,88 eurot.

Väikepõllumajandustootja toetust maksti saarlastele 95 933 eurot. Selle toetuse eesmärk on toetada väiketootjaid, kelle kasutuses on ligikaudu 10 hektarit põllumajandusmaad. Toetuse maksimaalne summa on kuni 1250 eurot. Tegemist ei ole lisamaksega, vaid summa kujuneb erinevate taotletud otsetoetuste alusel arvutatud summadest, mis makstakse välja ühe toetusena. Saaremaal on väikepõllumajandustootja kavaga ühinenud ligemale 160 tootjat. Ammlehma kasvatamise otsetoetust said saarlased 40 368 eurot, mis jaguneb 48 taotleja vahel. Toetust makstakse tootjale, kes kasvatab kuni 25 lihatõugu ammlehma ja lehmmullikat. Toetust makstakse 91,32 eurot looma kohta.

Noore põllumajandustootja toetust laekus maakonda
12 207 eurot, mis jagati 24 taotleja vahel. Toetuse eesmärk on soodustada alustava noore tootja toetusega põlvkondade vahetust põllumajanduses. Toetuse ühikumäär on 19,87 eurot hektari kohta.

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust maksti saarlastele 9183 eurot. Toetust makstakse 572,86 eurot hektari kohta. Kõige enam sai toetust tuntud juurviljakasvataja Guido Lindmäe – 5617 eurot. Selle toetuse taotlejaid oli Saaremaalt viis.

Mitte kõik põllumehed pole oma toetusi veel kätte saanud, kuid PRIA lubab otsetoetuste otsused langetada hiljemalt 31. jaanuariks.

Euroopa Komisjon eraldas Eestile 2015. a otsetoetusteks 114 378 000 eurot. Eelnevalt oli riik maksnud loomakasvatajatele loomakasvatussektori erakorralist toetust, mida Saaremaale laekus 451 376 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 044 korda, sh täna 1)