Linnavalitsus tõmbab paberikulu kokku (2)

“Rohelise kontori” põhimõtteid järgides hakkab linnavalitsus vähendama oma keskkonnale jäetavat jalajälge.

Siiani on linnavalitsus keskkonnamõjude vähendamiseks ja töötervishoiu edendamiseks loobunud näiteks veeautomaadi kasutamisest. Samuti seadistati kõik printerid automaatsele kahepoolsele printimisele. Töötajatel on töösõitudeks kolm jalgratast. Liigiti kogutud jäätmete osakaal kogu jäätmetekkest oli 2014. aastal aga 15%.

Üks suuri kulusid on kontoripaber, mida näiteks 2014. aastal kulus linnavalitsuses aastas inimese kohta 2644 lehte. 2015. aasta andmeid linnavalitsusel veel pole.

Maikuus Säästva Eesti Instituudi tehtud kokkuvõtete järgi kulutati Eesti rohelistes kontorites keskmiselt 2914 paberilehte töötaja kohta aastas, soovituslik oleks 2000 lehte.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel selgitas, et seega ollakse Kuressaares enam vähem samal tasemel teiste Eesti roheliste kontoritega, kuid soovituslikke koguseid ületatakse ikkagi oluliselt.

Koppel tõi välja, et paberi puhul on oluline, et kulutatud paberi sisse lähevad ka volikogule väljaprinditavad paberid. Nimelt kõik volikogu materjalid prinditakse igale liikmele igaks istungiks välja.

„Kui siin oleks võimalik teha üks tiigrihüpe, siis meie paberikulu väheneks oluliselt, arvutuslikult umbes 17 000 paberilehe võrra,“ lisas Katrin Koppel.

Kuid paberi kokkuhoid on ainult üks osa Rohelise kontori poliitikast, mis lahtiseletatult on “keskkonnajuhtimissüsteem kontoris toimuva tegevuse keskkonnamõjude vähendamiseks ja töötervishoiu edendamiseks”.

Tuleval aastal viiakse linnavalitsuses ellu ligi 8000 eurot maksev projekt, mille eesmärk on linnavalitsuse ja -volikogu kontoripõhise tegevuse keskkonnamõjude vähendamine. Projekti rahastab 90% ulatuses KIK, ülejäänud 10% tuleb linnaeelarvest.

Energia kokkuhoiu saavutamiseks viiakse hoonetes läbi energiaauditid, soetatakse leedvalgusteid ja osale elektrit tarbivatest seadmetest paigaldatakse taimerid.

Jäätmete liigiti kogumiseks pannakse linnavalitsusesse sorteerimiskastid ja rattaparkla linnavalitsuse mõlema hoone ette ning fuajeesse. Lisaks viiakse läbi koolitus keskkonnateadlikkuse tõstmiseks, tõi Koppel välja.

Koppel tõdes, et tänapäeval töötab suur osa arenenud riikide elanikkonnast kontorites ja kontorid tarbivad otseselt või kaudselt 40% maailma toorainest ja ressurssidest.

Katrin Koppel lisas, et halduskulude kokkuhoid pikemas perspektiivis ongi olnud üks argumente linnavalitsuses rohelise kontori põhimõtete rakendamiseks.

Loe ka juhtkirja lk 5

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 518 korda, sh täna 1)