Rahandusminister soovib maamaksu-vabastust laiendada (2)

Rahandusminister Sven Sester soovib maamaksuvabastust ka kaasomandile ja säärasele kinnisvarale, mille otstarve on osaliselt muu kui elamumaa. Plaanitud muudatused kahandaksid omavalitsuste sissetulekuid kokku 1,5 miljoni euro võrra.

Selleks, et tagada korteriomanike, kelle eluruum asub liitsihtotstarbega maal, võrdne kohtlemine võrreldes korteriomanikega, kelle eluruum asub täielikult elamumaal, tuleb muuta maamaksuseadust selliselt, et liitsihtotstarbega maal asuvates eluruumides elavad elanikud vabastatakse maamaksust ka äri- ja sotsiaalmaa osa eest, märgib rahandusminister kabinetiistungi memos.

Vabastust plaanib minister 1500 ruutmeetri ulatuses tiheasustusega ja 2 hektari ulatuses hajaasustusega alal. Kortermajas asuvate äriruumide omanike maksukoormust muudatus ei mõjuta, kuna nad jäävad ka edaspidi maamaksu maksma nii neile kaasomanikena kuuluva elamumaa kui ka ärimaa mõttelise osa eest, märgib rahandusminister.

Lisaks tuleb Sesteri hinnangul selleks, et tagada kaasomanike, kes ei ole jaganud neile kuuluval kinnistul asuvat ehitist korteriomanditeks, võrdne kohtlemine nendega, kes seda teinud on, muuta maamaksuseadust ja anda igale kaasomanikule maksusoodustust kuni 1500 ruutmeetri eest.

Positiivsetest aspektidest toob rahandusminister välja, et tagatakse võrdne kohtlemine ning väheneb vastavalt liitsihtotstarbega maal elavate ja kaasomanike maksukoormus. Negatiivne on Sesteri hinnangul aga, et liitsihtotstarbega maa maksuvabastus vähendab kohalike omavalitsuste tulusid kokku 1,2 miljoni võrra ja kaasomanike maksuvabastus 340 000 euro võrra.

Kaasomanike maamaksuvabastusega võib kaasneda ka asjaolu, et nood saavad eelise sama suurel alal paiknevate individuaalomanike ees, ehkki ebavõrdne kohtlemine korteriomanikega võrreldes saab kõrvaldatud.

Siiski soovitab Sester valitsusel säärased muudatused kehtestada ja paneb ka ette anda rahandusministeeriumile ülesanne valmistada omavalitsustele ette maamaksust saamata jäänud tulu kompenseerimise mehhanism.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 276 korda, sh täna 1)