VALLAVALITSUSE NOVEMBRIKUU ISTUNGID

5. novembril

Kinnitati suulise enampakkumise vallavarakomisjoni otsused Kaluri tn 2 ja Sadama tn 4 kohta.

Seati hoonestusõigus Saikla küla Garaaži ja Kombainikuuri maaüksusele.

Katastriüksuste jagamine: Väike-Pahila külas Metsamihkli, Väike-Pahila külas Peetsi-Tõnu, Väike-Rahula külas Rangla, Orissaare alevikus Sadama tn 4.

Seati sundvaldus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Kalma küla Loortse-Mardi kinnistule ja Jaani küla Sassi-Kalda kinnistule.

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Aia tn 2 juurde.

Määrati lumetõrjetööde piirkonnad.

24. novembril

Kinnitati Orissaare kultuurimaja osutatavate teenuste hinnad.

Anti nõusolek Rauni POÜ-le vee erikasutuseks Väljaküla puurkaevust.

Rahuldati mitmed sotsiaaltoetuse avaldused.

Pikendati kahe sotsiaaleluruumi üürilepingut.

Plaani- või kaardimaterjali alusel moodustati järgmised katastriüksused: Järveküla tee, Suur-Pahila tee, Kalatrepi tee, Väike-Pahila Nihatu tee, Surnuaia tee (Kavandi küla), Lauda tee (Kavandi küla), Kavandi–Raugu tee, Raugu tee, Kavandi–Saku tee.

Määrati tühjendussagedus korraldatud jäätmeveol.

Kinnitati hajaasustuse programmi 2015 taotlusvooru tulemused.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 61 korda, sh täna 1)