Linn arvestab tulude viieprotsendilise kasvuga

Kuressaare linnavalitsus arvestab tuleva aasta eelarveprojektis põhitegevuse tulude kasvuks võrreldes 2015. aasta eelarvega 5,3%, sealhulgas maksutulude kasvuks 4,8%.

Eelarve seletuskirjast selgub, et eelarve põhitegevuse tulude maht on 15 884 007 eurot, millest maksutulud moodustavad 8 900 577 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3 081 624 eurot, toetused tegevuskuludeks 3 884 347 eurot ja muud tulud 17 459 eurot.

Tulenevalt selle aasta septembris kinnitatud Kuressaare linna eelarvestrateegiast on Lääne-Saare vallalt üldhariduskoolide ja lasteaia hoone investeeringute kaasfinantseerimiseks kavandatud 125 000 eurot. Seletuskirjas täpsustatakse, et eelarve esimeseks lugemiseks volikogus ei ole lepingut Lääne-Saare vallaga veel uuendatud.

Rajatiste ja hoonete müüki eelarveprojekti kohaselt linn 2016. aastal ei kavanda.

Suurima osakaaluga linna põhitegevuse kuludes on tööjõukulud – 65,5%. Konkurentsivõimelise töötasu tagamiseks kavandatakse 2016. aastal tõsta hallatavate asutuste linnaeelarvest töötasu saavate töötajate töötasumäärasid keskmiselt 10%.

Eelarve otsuse eelnõus sisaldub ka punkt lubada linnavalitsusel rahavoogude juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni 320 000 eurot, investeerimislaenu kuni 2 000 000 eurot ja kapitalirendikohustusi summas kuni 225 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 120 korda, sh täna 1)