Kultuurikomisjon tahab kunstikonkurssi (1)

Linnavolikogu kultuurikomisjon soovib Kuressaare harrastuskunstnike toetamiseks taaselustada kunstikonkursi.

Kultuurikomisjoni viimasel koosolekul tutvustas Kultuurivara kunstikuraator Lii Pihl Kuressaare linna kunstikonkurssi, selle ajalugu ja eesmärke. Pihl tõstatas küsimuse, kuidas konkursiga edasi minna ja seda edaspidi korraldada.

Koosoleku protokollist nähtub, et linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas tegi oma ettekandes muu hulgas ülevaate, kuidas linn kunstnikke ja valdkonda üleüldiselt toetab, milline on linnavalitsuse panus eelarveliselt, kuidas toetatakse koolide kunstitegevust, sh erakunstikooli Anne.

Jalakas viitas samuti kunstikonkursile, mis toimus viimati kaks aastat tagasi ja mida tuleks uuendada. Tema sõnul võiks ettepanekuid kunstikonkursi parendamiseks esitada Kuressaare linna kunstinõukogu.

Saaremaa kunstiklubi juhataja Reet Truuväärt rääkis komisjoni koosolekul konkursi arendamise võimalustest ja eesmärkidest. Truuväärti ettepanekul tuleks seda käsitleda kunstikonkursina, mis toob kasu linnale ja maakonnale. Korraldamine, teemade mõtlemine ja väljakuulutamine võiks olla aga kunstinõukogu ülesanne. Märgiti, et osalejate hulk peaks olema suur ja see võikski olla linna suursündmus, mille puudumisest kunsti valdkonnas on ka juttu olnud. Lisaks on konkurss üks osa linna kunstielust, selle tulemusena on ka kunstitegijate ring suurenenud.

Komisjoni arutelu järel pandi ette, et kunstikonkursile esitatuid töid võiks eksponeerida linna allasutustes. Üheskoos jõuti järeldusele, et konkurss peaks olema vabariiklik ja Saaremaa-teemaline.

Lepiti kokku, et Merit Karise teeb kunstinõukogule ettepaneku, et nad vormistaksid jaanuari koosolekuks linna kunstikonkursist konkreetse nägemuse.

Ühtlasi tehti ettepanek, et Kuressaares võiks olla oma kunstnikunimeline kunstipreemia, näiteks iga-aastane Eerik Haameri või Ilmar Torni nimeline preemia.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 356 korda, sh täna 1)