Töötute arv kerkis Saaremaal taas üle 500 (8)

Oktoobris suurenes registreeritud töötute arv terves Eestis. Kuu lõpus oli töötuna arvel 26 802 inimest ehk 4,2% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Töötute arv kasvas ka Saare maakonnas. Kui viimati oli maakonnas üle poole tuhande töötu sel kevadel, siis oktoobri jooksul kerkis töötute arv taas üsna samasse kanti.

Oktoobri lõpuks oli Saare maakonnas töötuna registreeritud 521 inimest, neist 235 Kuressaare elanikud. Valdades oli töötuid kokku 286. Enim oli maapiirkonnas töötuid Lääne-Saare vallas – 98. Mujal oli töötuid tunduvalt vähem. Orissaares ja Pihtla vallas oli läinud kuu lõpuks töötuna registreeritud 27 inimest, Valjalas ja Leisis aga kummaski 24 inimest.

Muhu vallas oli töötuid 21, Salme vallas 18, Kihelkonnal 15 ja Laimjalas 13. Ülejäänud valdades oli töötuid alla kümne: Pöide vallas 9, Mustjalas 6 ning Ruhnus ja Torgus võrdselt 2.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised (19%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%). Septembriga võrreldes lisandus oktoobri jooksul uusi tööpakkumisi vähem. Kuu jooksul lisandus 3096 uut tööpakkumist, millest 58% sisestati töötukassa portaali kaudu. Samal ajal vahendatavate töökohtade koguarv oli 7536.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (24%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (19%), lihttöölistele (17%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (17%) pakutavad töökohad.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist üle Eesti 9187 inimesele. Keskmine täiskalendrikuus makstud hüvitis oli 399 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,1 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 7418 inimest ehk 24% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitise koondamise korral määras töötukassa oktoobris 666 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 1458 eurot ja hüvitisteks maksti kokku üle 985 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 89 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2739 eurot ja hüvitisteks maksti oktoobris üle 139 000 euro.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 150 korda, sh täna 1)