Turismireform ei sünni valudeta (6)

VARA VEEL: Uue turismiorganisatsiooni üksmeelse loomise puhul veel klaasi tõsta ei saa. Aina uhkemaks turismiürituseks tõusval tänavapiknikul on fotole jäänud Priit Riim (klaasiga) ja Piret Puusepp (tema kõrval vasakul). IRINA MÄGI

VARA VEEL: Uue turismiorganisatsiooni üksmeelse loomise puhul veel klaasi tõsta ei saa. Aina uhkemaks turismiürituseks tõusval tänavapiknikul on fotole jäänud Priit Riim (klaasiga) ja Piret Puusepp (tema kõrval vasakul).
IRINA MÄGI

Kuressaare linnavalitsuse eestvedamisel alustatud turismiorganisatsioonide ühendamise osas pole täielikku üksmeelt veel leitud.

Linnvalitsus avalikustas üleeile plaani, mille kohaselt turismitöötajad uuest aastast enam nende koosseisu ei kuulu. Sellest tulenevalt muutub ka linnavalitsuse struktuur. Seda juba mitmendat korda linnavalitsuse paariaastase ametisoleku jooksul (vaata muudatusi kõrvalloost – R. V.).

Lühidalt näeb reform välja nii, et loodavas mittetulundusühingus pannakse kokku nii avalik kui ka erasektor. “Kõik omavalitsused ja ettevõtted, kes maakondlikku esindust vajalikuks peavad,” ütleb Kuressaare linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Simmo Kikkas, kes on reformi eestvedaja.

Seega hõlmaks uus moodustis Saaremaa turismiarenduskeskust, Saarte geoparki, Saaremaa turismiinfokeskust ning ka ettevõtjaid või siis praegu mitmeid ettevõtjaid ühendavat sihtasutust Saaremaa Turism. Ka rahastus tuleb samadel põhimõtetel. Rahastajad on siis omavalitsused ja erinevad projektipõhised allikad.

MTÜ loomise üldisemaks põhjuseks on linnavalitsuse kinnitusel see, et mitmed tööd on praegu eri organisatsioonides kattuvad, infovahetus on juhuslik, rahalised võimalused kesisemad. Uus ühing annaks seda kõike paremini korraldada.

Loodav MTÜ asuks Kuressaare raekojas ja Kikkase sõnul oleks seal vähemalt neli, kui mitte viis töötajat. “Kuressaare linnvalitsus ei soovi ühendust üksi lõpuni valmis teha, vaid luua eeldused maakondlikuks toimimiseks. Mitmed otsused saab ühendus teha juba ise 2016. aasta jooksul,” selgitab Kikkas.

Ta lisab, et aasta aega tagasi esmakordselt meediasse paisatud plaanis kahtlejaid on pidevalt vähemaks jäänud. “Vähestel skeptikutel on alati võimalik endal valida, kuidas ja kellega edasi minna,” arvab Kikkas.

Samas on teada, et nii Kikkas kui ka kohalikud turismispetsialistid on teema üle avalikult vaieldes näiteks Kuressaare linnavolikogus suisa “ühepikkuseks” läinud.

Praegu veel linna alluvuses oleva turismiinfokeskuse juhataja Karmen Paju ei varjagi oma kahtlusi uue organisatsiooni puhul. Paju on korduvalt öelnud, et tal ei ole reformimise ja tugevama organisatsiooni loomise vastu midagi. Samas on ta kindel, et avaliku sektori ja eraettevõtjate ühte organisatsiooni koondamine ei ole hea mõte. Tema sõnul on nende kahe eesmärgid ja võimalused erinevad. Niisamuti nagu on erinevad ettevõtted ise.

“Suurematel on teistsugused eesmärgid kui väiksematel ja ka rahakotid on erineva suurusega,” räägib Paju. Tema on seda meelt, et las avaliku rahaga toimetavad organisatsioonid olla omaette ja eraettevõtted omaette. Kokku tuleb saada keskel. Paju usub pigem koostöösse kui koos töötamisse.

Paarkümmend aastat Saaremaa turismi arendamisega seotud olnud Paju sõnul on Eestis taoline mudel teoks tehtud vaid Läänemaal ja seal see asi ei tööta.

Küsimusele, kas ta ise jätkab uues organisatsioonis, Karmen Paju veel vastust ei andnud. Ta andis mõista, et võimalusi on mitmeid.


Linnapea saab ühe otsese nõuniku

Seoses Saare maakonna turismialaste ühenduste reorganiseerimisega ühtseks MTÜ-ks lähevad Kuressaare turismiinfokeskuse töötajad asutatava turismiühenduse koosseisu. Sellest tulenevalt soovitakse turismi peaspetsialisti ja kahe turismispetsialisti ametikohad linnavalitsuse struktuurist koondada.

“Kuigi mul on kahju, et head turismispetsialistid linna struktuurist välja lähevad, usun ma, et ühtsest maakondlikust turismiorganisatsioonist võidab kogu maakond,” selgitas Simmo Kikkas.

Ühtlasi nähakse ette, et arendusnõunik, kes on praegu Anu Vares, liigub struktuuris linnapea otsealluvusse ja arendusosakonna peaspetsialist Anu Berens majandusala abilinnapea Mart Mäekeri otsealluvusse. Arendusosakond on kavas likvideerida ja selle senisest juhatajast Simmo Kikkasest saab sel juhul projektijuht, kes töötab linnapea otsealluvuses ja jätkab linnavalitsuse liikmena.

Ehkki arendusosakonna ametnikud paigutatakse struktuuris ümber, jäävad nende tööülesanded suuresti samaks.

Majandusala abilinnapea Mart Mäekeri haldusalas tahetakse moodustada eraldi majandusosakond ja luua linnavalitsuse struktuuris majandusnõuniku ametikoht. Loodava osakonna koosseisu plaanitakse üle viia linnavara nõuniku, heakorra- ja haljastusspetsialisti ja sadamakapteni ametikoht. Maanõuniku, järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialisti ning keskkonnaspetsialisti ametikoht kavatsetakse viia abilinnapea Mart Mäekeri otsealluvusse. Lisaks on ehitus- ja planeerimisosakonnast kavas koondada vanemmaakorraldaja ja spetsialisti ametikoht.

Kuressaare linnavalitsus

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 993 korda, sh täna 1)