Tervishoiuteenuse osutaja puudub kaheksal koolil (1)

Saare maakonnas tegeletakse koolitervishoiuteenuse osutaja otsimisega aktiivselt.

Haigekassa andmeil vajavad kohalikud omavalitsused koolitervishoiuteenuse lepingupartnerit 34 õpilasega Kahtla lasteaed-põhikooli, 71 õpilasega Lümanda põhikooli, 50 õpilasega Tornimäe põhikooli, 11 õpilasega Ruhnu põhikooli, 112 õpilasega Aste põhikooli, 17 õpilasega Kaali kooli, 17 õpilasega Pihtla kooli ja 46 õpilasega Mustjala lasteaed-põhikooli teenindamiseks.

“Koolides, kus ei ole koolitervishoiuteenuse lepingut, ei ole põhjuseks haigekassa soovimatus lepingut sõlmida,” kinnitas haigekassa esmatasandi paketi arenduse talituse spetsialist Tuuli Kullik. “Pigem ei ole keegi selles piirkonnas avaldanud soovi koolitervishoiuteenust osutada või puudub teenuseosutajal kehtiv tegevusluba.”

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt on koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse korraldamine koolipidaja kohustus.

“Koolipidaja esitab haigekassale taotluse teenuseosutajaga koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu sõlmimiseks,” selgitas Kullik. “Haigekassa võtab aga lepinguga kohustuse tasuda tervishoiuteenuse osutajale õpilasele osutatud teenuste eest.”

Koolitervishoiuteenuse osutamise eeldus on kehtiv koolitervishoiuteenuse tegevusluba. Teenuse eesmärk on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi õpilaste seas, ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist, jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist, osutada vajadusel vältimatut abi.

“Üle poole haigekassa ennetustegevuste kulust moodustab koolitervishoid ja on väga oluline, et teenusega oleksid kaetud kõik koolid,” ütles Kullik. “Seega oleme valmis koolitervishoiuteenuse lepingut sõlmima kohe, kui mõni teenuseosutaja, kellel on vastav tegevusluba olemas, selleks soovi avaldab.”

Kulliku sõnul tegeldakse lepingupartnerite otsimisega pidevalt. “Seega võivad koolid saada teenuse osutaja lähiajal,” lausus ta.

Kulliku andmeil on üle Eesti kokku 58 kooli, kus oktoobri keskpaiga seisuga ei ole teenuse osutamiseks partnerit leitud. Koolitervishoiuteenuse pakkuja on olemas 541 koolil.

Eelpool nimetatud kaheksast koolist neljas, Kaali, Pihtla, Aste ja Mustjala koolis, osutas veel eelmisel õppeaastal teenust OÜ Terviseagentuur.

Terviseagentuuri juhatuse liikme Madis Tiigi sõnul oli loobumise peamine põhjus haigekassa jäik seisukoht, et koolitervishoiuteenuse osutamiseks tuleb iga kooli jaoks taotleda eraldi tegevusluba ja teha seda oma kulul. “Loa saab aga siis, kui teenuse osutamiseks on olemas vastavad ruumid,” tõdes Tiik.

Loe ka Madis Tiigi arvamuslugu koolitervishoiuteenuse osutamise kohta https://wp.saartehaal.ee/2015/11/11/koolitervishoid-toob-kahjumi/

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 598 korda, sh täna 1)