Pagulastele pakutud töökohad pole riigi huvi veel äratanud (16)

Kuigi siseministeeriumi nõunik kinnitab pagulastele töö leidmisel riigi ja kohaliku tasandi koostööd, pole vähemasti Baltic Workboatsi pakutavate töökohtade vastu huvi ilmutanud veel ükski asjaomane ametkond.

Laevaehitusettevõte Baltic Workboats teatas juba septembris, et on kohe valmis tööle võtma vähemalt kümme pagulast. Ettevõtte üks omanikest Margus Vanaselja ütles eile Saarte Häälele, et on firma nägemuse ja soovid töölevõetavate pagulaste osas edastanud Lääne-Saare vallavalitsusele. Selle teemaga tegelevad riiklikud ametkonnad pole aga temale teadaolevalt laevatehasega seni ühendust võtnud.

Esmaspäevasel pagulasteemalisel teabepäeval Kuressaares vastas siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Ly Pärn küsimusele, kas riigil on selge kava, missuguste oskuste ja erialaga inimesi omavalitsuste huvisid silmas pidades eelistatavalt Eestisse tuua, eitavalt.

Järgmisel päeval palutud ja saadud täpsustav kommentaar oli siiski vähem kategooriline. “Eelistus kaitset vajavate inimeste profiilide osas on Eestil koostöös erinevate ministeeriumidega kujundatud,” kinnitas Pärn. Nimelt selgitatakse tema sõnul menetluse käigus välja need kaitset vajavad inimesed, kellel on kõige suurem potentsiaal Eesti ühiskonnas kohanemiseks ja edasiseks lõimumiseks.

Põhiline eeldus valiku tegemisel on, et inimest on võimalik tuvastada, võimalik on saada täpseid, detailseid ja dokumentaalselt kontrollitavaid andmeid ning inimesel on soov Eestisse elama asuda. Arvesse võetakse inimese varasemat töökogemust (elukutset, oskusi), haridust, hoiakuid hariduse omandamise suhtes ning eelnevat kogukonda ja keskkonda.

Mis puutub rahvusvahelise kaitse saajate esmaste elamiskohtade valikusse Eestis, siis siin lähtutakse Pärna sõnul piirkonnas töötamise ja elukoha leidmise võimalustest, laste parimatest huvidest (koolide ja lastehoiuvõimaluste olemasolust) ja vastuvõtuvalmidusest. Samuti võetakse arvesse kohanemiseks ja toimetulekuks vajalike teenuste pakkumise võimalusi ning inimese vajadusi.

“Eelnevat arvesse võttes on muidugi mõistlik teha riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil koostööd ja seda ka tehakse. Vastav infovahetus käib sel ajal, kui kaitset vajav inimene on Itaalias kohapeal ning on selgunud, et inimene tulebki reaalselt just Eestisse,” kinnitas Ly Pärn.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 985 korda, sh täna 1)