Takkise komisjoni protokollid toodi lõpuks avalikkuse ette (4)

Takkis-4

Toomas Takkis. TAMBET ALLIK

Eelmise aasta 25. aprillist saadik on viiel korral koos käinud Kuressaare linnavolikogu esimehe Toomas Takkise kokku kutsutud ajutine hariduse töögrupp, mille materjalid avalikustati linnavalitsuse kodulehel alles hiljaaegu.

 

Nimelt toimus viimane koosolek 2. oktoobril, kus linnavolikogu liige Jaanis Prii tegi ettepaneku töögrupi materjalid välja panna kodulehele. Viimased täiendused materjalide osas tehti kodulehel alles eile hommikul.

Töögrupi, kus on osalenud nii linnavalitsuse ja -volikogu, linnas asuvate koolide kui ka Orissaare, Leisi ning Lääne-Saare valdade ja koolide esindajad, ülesanne on kaaluda erinevaid sisulisi ja koolikorralduslikke variante Kuressaare linna hariduse kvaliteedi ja õppekeskkonna parendamiseks.

Lühidalt öeldes on arutatud riigigümnaasiumi loomise vajalikkuse või ebavajalikkuse üle. Välja on pakutud mitmeid erinevaid variante, sealhulgas on arutatud ka seda, millise kooli hoonesse võiks riigigümnaasium tulla. Otsust riigigümnaasiumi osas oodatakse 2018. aasta veebruariks.

Viimasel koosolekul otsustati veel, et hiljemalt 16. detsembriks edastavad koolid volikogu esimehele üldhariduskoolide töötajate ja hoolekogude seisukohad ja 17. detsembril on         võimalik lisada riigigümnaasiumi teema linnavolikogu päevakorda infona. Lisaks otsustati, et 20. oktoobril toimub ühine infojagamine, mida seni siiski toimunud ei ole.

Üleeilsel linnavolikogu istungil tõstatas teema ka Argo Kirss, kelle sõnul oli kodulehel esialgu kirjas, et tegemist on volikogu ajutise komisjoniga, kuid volikogu ei ole ühtegi ajutist komisjoni nimetatud küsimusega seoses loonud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 741 korda, sh täna 1)