Orissaares loodi tagasipöördumise töögrupp (20)

KOOSOLEK: Volikogu istungil jäid pildile Mati Rüütel, Anne Kakko, Maria Kaljuste ja Elo Lember. IRINA MÄGI

KOOSOLEK: Volikogu istungil jäid pildile Mati Rüütel, Anne Kakko, Maria Kaljuste ja Elo Lember.
IRINA MÄGI

Orissaare vallavolikogu otsusega loodi üleeile volikogu juurde nn tagasipöördumise töögrupp, kes hakkab uurima, miks inimesed sealtkandist välismaale elama lähevad.

Töögrupi initsiaator, Orissaare vallavolikogu liige Maria Kaljuste selgitas, et algatuse laiem eesmärk oleks välja selgitada, miks inimesed piirkonnast mujale elama lähevad. Ta ei pidanud silmas konkreetselt ainult Orissaare valda, vaid pigem laiemalt Ida-Saaremaad ja Muhumaad.

Miks inimesed lahkuvad

Põhjuste uurimiseks peaks töögrupp välja töötama tegevuskava, mis hõlmaks näiteks kontaktide hankimist ja küsimustike koostamist. Lõppkokkuvõttes peaks aga Kaljuste sõnul valmima n-ö vettpidav uuring, kus on faktidena ära toodud, mis inimesi Ida-Saaremaalt ära viib. Uuringut aluseks võttes saaks aga tema hinnangul juba suunata piirkonna arengut sellisel viisil, mis soodustaks inimeste Eestisse jäämist ja siia naasmist. Kaljuste märkis, et tavaliselt arvatakse teadvat, miks inimesed siit lahkuvad, kuid tegelik teadmine puudub.

Volikogus tekitas küsimusi, miks Kaljuste algatuse tarbeks just volikogu komisjoni või töögruppi tarvis on. Kaljuste selgitas, et tema soov on, et tegemist ei oleks mitte Maria Kaljuste, vaid Orissaare algatusega. Ta lisas veel, et see ei pea olema tema, kes töögruppi juhtima hakkab. Lisaks tõi Kaljuste välja, et töögrupile tuleks kasuks, kui ta saaks volikogule aru anda ja saaks vastu ka konstruktiivset kriitikat.

Volikogu istungil osalenud vallavanem Vello Runthal uuris, milliseid ressursse töögrupp vajab ja kuhu täpsemalt ikkagi jõuda soovitakse. Kaljuste vastas, et mingeid rahalisi kohustusi vallale ta ei näe, ja märkis, et on nõus ise oma aega töögrupi tegemistesse panema. Kuna töögrupi koosseis ja täpsem tegevuskava veel paigas ei ole, siis ei ole ka selge, mida ja kellele töögrupi tegevus maksma läheb.

Vallavanemal hea meel

Kaljuste hinnangul on oluline töögrupi töösse kaasata näiteks piirkondlikku infot haldavaid inimesi, ettevõtjaid ja neid inimesi, kes on välismaalt naasnud. Selles osas on ta juba ka eeltööd teinud ja võimalike huvilistega suhelnud.

Vello Runthal ütles Saarte Häälele, et tal on hea meel, et volikogu sellise töögrupi lõi. “Kui see hakkab koos käima, siis saab teada, millega see täpsemalt tegeleb,” lisas Runthal ja märkis, et ka vallavalitsus kavatseb mingil moel töögrupist osa võtta. Ta tõdes aga, et iga suurema asja tegemine nõuab inimtööjõudu ja raha ning see küsimus on praegu veel suhteliselt ebaselgeks jäänud.

Maria Kaljuste leidis, et kui eesmärgid õnnestuks saavutada, võiks tegu olla pretsedendiga, millest võetaks eeskuju ka mujal Eestis. Ta lisas, et väiksemas kohas on hea sellise projektiga alustada, kuna inimesed tunnevad üksteist rohkem ja lihtsam on jõuda nendeni, keda soovitakse küsitleda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 647 korda, sh täna 1)