MUHU UUDISED: Kena kiri sügis (3)

Suured pidud oo siis seks korraks läbi ja ehk suab pissitassa elu jälle argibese järje piale. Esimene utsikas oo kua nüid muast üle köin ja paergu põlegid muud kut vuadata, kui kena aeg oo sügis. Sii kuskil viistesn vuastad tagasi olli ühekorra nõuke juhus, et oktoobri kuus metsas ülased õitsesid. Seevuasta kuulukse jälle sedaviisi olavad, et justkut oleks uus kevad käe. Metsaalused uo ülaseid täis. Neh niipalju neid muedugid põle, kut abrillis uo, aga neh sõukse aa kohta ikka kohe ännatumalt palju.    Sõukest sügisesemad raami uo kua metsas muedugid. Pähist kuulukse viel kuigidpalju olavad ja kukesieni köiasse kua korjamas.

Neh, ja et väljas uo sügis, siis akkavad muhulaste toemetamised kua selle talise ooaa piale üle minema. Iga kessiku suab nüid jälle Leisis ojomas köia. Buss lähäb kirgu parklast kellu kuiest välja.    Ma nüid õika siia vahepiale seda kua, kis viel ep tia, et meite vallal uo nüid uus buss. Natusse rohkem istumise kohti uo, kut vana sihes olli ja pire teist karva uo kua. Aga muedu umbest sõuke samma kut vana olli. Aga pidada olema ainuke nõuke mudel terves vabariikis. Teist täpselt sammasugust bussi põle olemaskiid.

Ja aeroobikad suab kua jälle tiha. Neh ja siis viel, kahekümne kolmanda oktoobri õhta pietse Hellamoa külakeskuses Muhu külade mälumängi jälle. Kis oo misestkid sporditegemisest uvitat, siis andke aga omast nobesti Annelile tiada.

Neh, ja siis nõuke jutt viel, et Muhu voturuamatumi suab nüid kahekümne euru iest viel osta, kis põle ette tellin mitte. Müiasse vallamajas ja Hellamoa külakeskuses ja Koguvas muuseumis kua. Ja nie, kis põle oma tellitud ruamatumi viel ää viin, siis nie oo teitid vallamajas uotamas.

Muuseumi tasub kua asja tiha. Sial uo ülal näitus valla kahekümne viie vuastasest ajaluost. Ja sial uo muudki uudistamist. Koguva küla uo sügisesel aal iseensest juba kena vuadata. Kollase ja punase kiri kut muhu naese siilik.

Uus Muhulase leht uo kua välja tuln. Ikka seda juubelijuttu uo täis. Ja meite pisike vallamaja uo paergu nii lilles. Kõik nie uhked vaebad ja tekid ja lilled ja muud uhked kingitused uo omale sial kena kohja leidn. Nõnna et kulla muhulane, kui sa tahad, köi läbi ja uudista. Niipalju uhkeid Muhu mustrime kut Muhu vallamajas uo, põle kuskil teises valdas nähe mitte.

Neh aga olga siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 203 korda, sh täna 1)