Kommentaar eilse Saarte Hääle uudisele “Kultuuritöötajad soovivad väärilist palka” (2)

Kuressaare linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas:

Kultuuriministeerium ja TALO on riigilt taotlenud kultuuritöötajate vähemalt 10-protsendilist palgatõusu soovitusega seda teha ka kõigil kohalikel omavalitsustel. Riigieelarvest palka saavate kultuuritöötajate arv on kohalikes omavalitsustes tegelikult väga väike, näiteks Kuressaare linnavalitsuse hallatavates kultuuriasutustes on vaid kolm riigieelarvest palka saavat töötajat, seda Saare maakonna keskraamatukogus. Need kolm töötajat tegelevad nn maakondliku funktsiooni täitmisega (komplekteerimine ning tarkvarasüsteemide arendus ja hooldus).

Kultuuriministeeriumi ja TALO kokkulepe on oma olemuselt kohalikele omavalitsustele vaid soovituslik ja iga omavalitsus saab siinkohal toimida oma rahaliste võimaluste piires. Kuressaare linna eelarvest saab palka 23 kultuurialase eriharidusega töötajat, lisaks teenindav ja tehniline personal ehk kokku 44 kultuuritöötajat.

Meenutuseks, et 2015. aastal tõsteti linnavalitsuse hallatavate asutuste spetsialistide töötasumäärasid keskmiselt 10–20% ja Saare maakonna keskraamatukogu töötajate töötasu tõusis keskmiselt 17,4%. Käesoleva aasta septembris kehtestatud Kuressaare linna eelarvestrateegias aastateks 2016–2019 kavandatakse linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasumäära tõstmist 2016. aastal keskmiselt 10%, kokku puudutab see 433 töötajat. Sel moel saab kultuuriministeeriumi ja TALO kokkuleppest tulenev soovitus Kuressaares täidetud.

Liilia Kõiv esindab oma pöördumises Saaremaa kultuuritöötajate ametiliitu ja sellega seoses tekkis mul küsimus, kas sarnane pöördumine on saadetud teadmiseks ka teistele Saaremaa omavalitsustele. Ma soovin südamest, et kultuuritöötajate töö oleks kogu Saaremaal ühtviisi väärtustatud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 584 korda, sh täna 1)