SPORDIVEERG: Terviseprofiil läheb uuendamisele

Aastal 2010 koostati Orissaare valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2010–2020.

Terviseprofiili üldeesmärk on valla elanike tervena elatud elu pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Terviseprofiil on abivahend valla inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Meie terviseprofiili eesmärk on anda esialgne ülevaade vallarahva tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, et kavandada terviseedenduse arendamiseks edasisi samme. Kuna ka rahvastiku tervises toimuvad pidevalt muutused, on valla terviseprofiil dokument, mida tuleb pidevalt täiendada ja uuendada.

Nüüd ongi kätte jõudnud aeg hakata hindama, kas see dokument vastab praegusele olukorrale ja mida peaks teisiti planeerima ning mis on läinud nii, nagu planeeritud. Selleks ootame valla elanike ideid ja tähelepanekuid, mis võiks terviseprofiilis teisiti olla. Inimeste oma panus on oluline, sest valla terviseprofiili üks eesmärk on kaardistada vallarahva tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ja majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides tuuakse välja peamised tervist mõjutavad probleemid ja vajadused ning pakutakse välja võimalik tegevus probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks.

Orissaare valla terviseprofiili leiab valla kodulehelt. Paberkandjal on terviseprofiiliga võimalik tutvuda vallamajas. Ettepanekud on oodatud vallamajja nii meili, kirja kui ka telefonikõnena.

Liia Ots,
lastekaitse spetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)