Orissaare vallavalitsuse ja -volikogu istungid

Orissaare vallavolikogu septembriistung toimus 17. septembril

Päevakorras olid järgmised teemad:

 • Orissaare valla 2015. Aasta I lisaeelarve.
 • Otsustati võõrandada kaks hoonestatud kinnistut Orissaare alevikus – Sadama tn 4 ja Kaluri tn 2.
 • Algatati Orinõmme küla Ärma-Jaani detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
 • Kehtestati kaks detailplaneeringut: Mäe tn 2 ja Kuivastu mnt 43.
 • Munitsipaalomandisse taotleti 57 tee alune maa.
 • Kinnitati planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Orissaare vallas.

Järgmine volikogu istung toimub 15. oktoobril volikogu saalis.

 

Vallavalitsuse septembrikuu istungid

9. september

 • Määrati katastriüksuse koha-aadress.
 • Kaks maaüksust jäeti riigi omandisse.
 • Võhma küla Sassi katastriüksus jagati kaheks.
 • Rahuldati sotsiaalavaldused.
 • Määrati hooldustoetusi.
 • Anti sõidusoodustus õpilastele.
 • Väljastati ehitusluba Pulli küla Jaani maaüksusel puurkaevu rajamiseks.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse “Investeerimislaenu võtmine” tulemused.

22. september

 • Puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus Tumala küla Mõisa maaüksusel.
 • Anti avaliku ürituse luba 4. oktoobril toimuvale sügismatkale ja sügisjooksule.
 • Vallavara müük enampakkumise korras.
 • Kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamine (Võhma küla Vanakarva)
 • Katastriüksuse sihtotstarvete muutmine – Rannaküla Otikalda ja Sadama tn 5A.

24. september

 • Sotsiaalavalduste rahuldamine.
 • Kinnitati avalduse vorm detailplaneeringu algatamiseks.
 • Arutati valla arengukava ja eelarvestrateegiat aastateks 2016–2019.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)