Ministeerium ei poolda rändlindude küttimist

hanedKeskkonnaministeerium laitis maha Eesti põllumeeste keskliidu ettepaneku, mille kohaselt võiks Eesti riik taotleda Euroopa Liidult luba kevadrändel olevate lindude põllul küttimiseks.

Keskkonnaminister Marko Pomerants vastas, et kevadine linnujaht ei ole tänapäeva Euroopas eetiliselt aktsepteeritav, sest kevad on lindude pesitsusaladele naasmise ja poegade kasvatamise periood. Küll on aga lubatud lindude peletamine paugutitega.

Kui põllumeeste hinnangul ulatuvad rändlindude tekitatud kogukahjud kümnetesse miljonitesse eurodesse, siis keskkonnaameti käsutuses olevad andmed näitavad oluliselt väiksemat kahjude ulatust. Näiteks 2014. aastal laekus keskkonnaametisse 103 taotlust lindude tekitatud kahjude hüvitamiseks ning kahjustuste kogusumma oli 970 304 eurot.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul tuleb eelkõige keskenduda loomade tekitatud kahjude vältimisele ja vähendamisele, sealhulgas kahjude ennetamise kaudu. Loomakahjudele ja kahjude ennetamisele kulunud kogusummast on ennetamisele kuluv osa seni olnud alla 10% ja seejuures on lindude peletamiseks ostetud vahendite hüvitamist taotletud minimaalselt.

Efektiivseks kahjude vähendamiseks peab peletite tihedus ja intensiivsus olema vastavuses põllu pindalaga. Näiteks on hiljuti Eestis kasutusele võetud akustilistel peletitel asjakohasel kasutamisel rändlindude kahjude vähendamisel tõhus ennetav toime.

Põllumeeste väljapakutud lindudele mujal söömis- ja puhkealade loomise kohta arvas keskkonnaministeerium, et söödapõldude rajamine ei lahenda linnukahjude probleemi tootmispõldudel, pigem peibutavad need linde looduslikest peatuskohtadest eemale. Küll aga võib rändlindude surve põllumaale väheneda siis, kui suureneb poollooduslike koosluste pindala, mida on kavas lähiaastatel suurendada 25 000 hektarilt 45 000 hektarini.

Kui praegu hüvitatakse rändlindude kahjusid piiratud vähese tähtsusega riigiabi määradega, mis katavad kahjudest tühise osa, siis põllumeeste sooviks on muuta seadust nii, et see võimaldaks ligilähedaseltki katta tegeliku kahju.

Keskkonnaministeerium vastas, et põldudel lindude tekitatavate kahjude küsimus on Euroopa Liidus päevakorral olnud pikemat aega ja Eesti jätkab nendes aruteludes osalemist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 113 korda, sh täna 1)