Tulisema tarbline levakõrvane

Ikka terit. Pärtlipäe oo siis nüid seljataga ja va mädakuu kua läbi suan. Nõnna et lambad piaks siis niidet olema ja talvevarud akkavad tassakeste salve suama. Neh, kaugel sie mihklipäe änam oo. Ep pane tähelegi, kut kuu oo läbi jälle. Tuhlist nähisse jäguvad seevuasta. Aga tia kas mõni pähis kua metsas puu otsa alles jähi selle irmsa kuiva aaga, mis sii minevas kuus olli? Juanibe-aegus nähti neid olavad küll ja viel. Jõuluks ju ikka kulub pähist kua natusse ää.

Neh, aga jõuluteni muidugid aega viel oo. Paergu oo oodata tükkis teist laani sündmusi. Mihklikuu keskpaikus pietse Soaremaa toeduvestivali. Ja selle aegus oo Koguva sadamas kalapäe. Täpsemaste siis laupa, kaheteistmendal kuupääval ja pihta akatse juba omingu vara. Kellu kahessast oodetse kõiki, kis tahtvad võeduaamast osa suaja.
Võeduaamine köib sedakorda kala rillimise piale. Nüidsel aal siis tihasse sedaviisi kala.

Nõnna et kahessast piaks kõik võeduaajad katsuma ennassimi kohale aada ja ühessast lähäb võistlemine lahti. Neh sialt edasi kellu ühestteistmest, siis pietse pääva avakõne kua lõpuks ää ja pisike kontsert tuleb kua. Kahestteistmest siis tihasse juba võistluse esimesi kokkuvõttid. Ja kahestteistmest tuleb muhulastele juba tuttavaks suan võistlus, ahvena rappimise ja tükeldamise piale. Kellu ühest tihasse siis jälle kokkuvõttid ja sedasammat aegu akkab muuseumis pihta “Tooma talu toidu lugu”. Päris giid tuleb ja riagib, mis toitusid ühessateistmendal sajandil Muhus süödi ja kuidas toedust kojo varuti ja kus seda oiti ja. Selle ürituse iest küsitse kolm eurut raha kua.

Kellu veerand kahest siis oo jälle pisike kontsert ja rahvale tihasse kua üks võistlus. Ja kellu kolmest oo kua viel üks kontsert ja nelja aegus, siis akatse auindasid jägama.

Ja üleselle suab poolest kahestteistmest alates puadiga sõita kua. Ühe inimese kääst küsitse viis eurut. Neh ja kohvik oo kua lahti ja kõiksugust kalatoitusid, midast maakondas tihasse, suab kua osta.

Vat just sõuke uhke päe oo varsi tulemas. Neh, kala oo ju ikka muhulaste levakõrvasseks oln ja oo mitmes peres ikka leva kua lava piale tuon. Nõnna et katsub siis sellepääva kalast kangest palju lugu pidada, ehkki tatta oo meres puru vähäks jäen.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 256 korda, sh täna 1)