Sõrve luuakse Sääre looduskaitseala (4)

Keskkonnaamet moodustab mitme olemasoleva kaitseala liitmise teel Sääre looduskaitseala, mille kaitse-eeskirja koostamisel saavad kaasa rääkida kõik asjast huvitatud.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et Sääre kaitseala moodustamiseks liidetakse Vesitükimaa hallhülge püsielupaik, Vesitükimaa laidude kaitseala ja osa Kura kurgu hoiualast, et viia nende kaitsekord kooskõlla kehtiva õigusega.

Vesitükimaa laidude kaitseala kaitsekord pärineb nõukogude ajast ja Eesti Vabariigi aegne kaitse-eeskiri sellel alal puudub. Korrigeerimist vajab ka hallhülge püsielupaiga kaitsekord, kuna piirkond pole hallhülge jaoks tänapäeval enam nii oluline ja alal kehtiv range kaitsekord pole enam põhjendatud. Lisaks täpsustatakse eeskirjaga ka linnustiku kaitseks vajalikke piiranguid.

Sille Adra sõnul on Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu koostamine praegu alles algusjärgus, ent pärast eelnõu kooskõlastamist keskkonnaministeeriumiga on kõigil huvilistel võimalik teha kaitse-eeskirja eelnõusse sisukaid ettepanekuid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 447 korda, sh täna 1)