Roheline tuli tihedamale konkurentsile

Praegune kaugliinibussidele sõitmiseks vajalike liinilubade eraldamise kord on konkurentsi piirav, jätab bussireisijad ilma võimalusest valida rohkemate väljumiste ning erineva sõidukiiruse ja mugavusastmega busside vahel.

Lux Express on kahel korral taotlenud liiniluba näiteks Tallinna–Kuressaare–Tallinna ja Tallinna–Pärnu–Tallinna liinide teenindamiseks. Paraku on taotlused tagasi lükatud, kuid õnneks on olukord sügisest muutumas.

Kui mõni bussiettevõte soovib hakata pakkuma konkurentsi mõnel uuel liinil või soovib lisada väljumisi juba olemasolevale liinile, siis on selleks vajalik maanteeameti liiniluba. Senine liinilubade jaotamise kord on range ja loomulikku konkurentsi mõnevõrra piirav.

Näiteks peab Eestis kahe bussi väljumise vahele jääma vähemalt pool tundi. Samuti ei saa uus buss liinile tulla, kui sel ajal on konkureeriva bussifirma täitumuse määr alla 75% bussi mahutavusest.

Kuna kaugliine teenindav bussiturg toimib Eestis kommertsalustel, peaks kehtiv kord võimaldama turu iseregulatsioonil normaalselt toimida. Igal süsteemil on plusse ja miinuseid, kuid ei tohi unustada, et ainsad teenused ja tooted, mis loovad majanduses reaalset lisandväärtust, on teenused, mis toimivad kommertsalustel ja vabaturul. Paraku on tihti nii, et “poliitiline otsus” on majanduslikult ebamõistlik otsus, sest muidu puuduks vajadus rääkida poliitikast.

Ja ehkki Eesti ühistranspordikorraldus on praegu selgelt kliendisõbralikum ja mõistlikum kui näiteks Lätis ja Leedus, kus tootearendus ja konkurents on reisijateveos üldse välistatud, on ühistransport ka meil liigselt politiseeritud. Ametnike ja riigi visioon, et “nemad teavad paremini”, kumab läbi hiljutistest teemadest nii rongi- kui ka bussiliikluse valdkonnas.

Kui mõni bussiettevõte soovib pakkuda reisijatele näiteks paljude peatustega sõidu asemel ekspressliini või vanemas bussis loksumise asemel kõrgema klassi mugavustega bussisõitu, peaks see olema võimalik. Paraku on senine regulatsioon lähtunud põhimõttest “kes ees, see mees” ning kaitseb kiivalt selle bussiettevõtte positsiooni, kes on esimesena hakanud liini teenindama. Selline poputamine ei ole vajalik. Kui konkurentsil puuduks bussiturul perspektiiv, siis ega ettevõtted lube taotlekski.

Lisaks väljumiste vahele jääva aja kriteeriumile on veel mitmeid kitsendavaid asjaolusid. Näiteks peab liinilubade komisjon eelistama samale ajale taotluse esitanud bussiettevõtetest seda, kes teeb sõidu vältel rohkem peatusi.

Samas teame klientide tagasisidest, et nõudlus mugava ja kiire Lux Expressi teenuse järele neil marsruutidel on selgelt olemas. Kuigi osa reisijaid soovib kindlasti ka rohkemaid vahepeatusi, siis valdav osa kliente liigub suuremate keskuste vahet ja soovib jõuda reisi lõppsihtpunkti võimalikult kiiresti. Liinilubade taotlemise senine kord on saanud komistuskiviks mitte üksnes Lux Expressile, vaid ka konkureerivatele bussifirmadele.

Hea uudis bussireisijatele ja ettevõtetele on, et 1. oktoobrist regulatsioon muutub ja annab rohelise tule senisest tihedamale konkurentsile. Tihedam konkurents tagab kindlasti teenuse kiirema arengu. Kaob jäik 30 minuti piirang ja reisijad saavad valikuid langetada, lähtudes neile pakutava teenuse kvaliteedist. See on tervitatav muudatus, mis annab reisijatele suurema valikuvabaduse, rohkem väljumisi ja kiiremad liinid. Tänu muudatusele saab Lux Express sügisel taas taotleda liinilubasid näiteks juba mainitud Kuressaare ja Pärnu marsruutidele, ent kindlasti lisandub tänu muudatusele uusi väljumisi veel mujalegi.

Hannes Saarpuu
Lux Expressi juhatuse esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 138 korda, sh täna 1)