Kärla piirkonnas muutub jäätmevedu märgatavalt soodsamaks

1. oktoobrist algab Lääne-Saare valla Kärla piirkonnas uus korraldatud jäätmeveo periood. Elanike jaoks toob see kaasa senisest odavamad hinnad, kuid prügivedaja on jätkuvalt OÜ Prügimees. Näiteks kui seni maksis 100-liitrise jäätmemahuti tühjendus 4,61 eurot, siis selle aasta oktoobrist maksab sama jäätmemahuti tühjendus 2,84 eurot.
Kõige sagedamini kasutatava 240-liitrise jäätmemahuti tühjenduse eest peab nüüdsest tasuma 4,70 eurot senise 6,86 euro asemel.

Jäätmehoolduseeskirja alusel on korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunud kõik veopiirkonna elanikud ja seal tegutsevad ettevõtted. Erandiks on jäätmeluba või kompleksluba omavad ettevõtted ja omavalitsuse poolt teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud isikud. Seni korraldatud jäätmeveost kõrvale jäänutel on kohustus teavitada Prügimeest oma majapidamisest ja soovitavalt sõlmida jäätmeveoleping.

Kärla piirkonnas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ainult segaolmejäätmed (sortimata jäätmed).
Lisateenustena on muuhulgas võimalik tellida aia- ja haljastusjäätmete, klaasi, plastiku ja metallijäätmete, biolagunevate köögijäätmete ja pakendijäätmete äravedu.

Korraldatud jäätmeveo raames tühjendatakse mahuteid tiheasustusalal (Kärla alevikus) vähemalt üks kord nelja nädala jooksul, hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Veopiirkonda jäävate korterelamute jäätmemahutite tühjendus peab toimuma mitte harvem kui kord kahe nädala jooksul.

Korraldatud jäätmevedu toimib eelpool mainitud tingimustel Kärla piirkonnas kuni 31.08.2016.

Täpsema info korraldatud jäätmeveo tingimustest leiab Lääne-Saare valla kodulehelt www.läänesaare.ee.

Lisainformatsioon: OÜ Prügimees, Talli 4, Kuressaare, tel 45 31 603, e-post saaremaa@keskkonnateenused.ee;
Lääne-Saare vallavalitsus, Liina Saar, keskkonna peaspetsialist, tel 45 20 468, e-post liina.saar@laanesaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)