Korteriühistu juba viis aastat hädas linnavalitsusest võlgnikuga (21)

geili heinmaaNeljapäeval saatis Kuressaares Tallinna tänav 68 asuv korteriühistu Kuressaare linnavalitsusele järjekordse arupärimise seoses linnale kuuluvate munitsipaalkorteritega. Ühistu meenutab kirjaga taas kord, et kommunaalkulude ja üüri tasumise eest on vastutav korteriomanik ehk Kuressaare linn.

Kirjavahetusest selgub, et 2009. aastal soetas linn sellesse kortermajja munitsipaalkorteri. Vahepealsel ajal on lisandunud veel teine munitsipaalkorter samas majas. Paraku on korterite kommunaalmaksed ikka ja jälle tasumata jäetud. Samuti ei suuda nende elanikud kinni pidada ühistu kehtestatud ühiselureeglitest.

Augustis võlgnes linn ühistule 132 eurot ja 28 senti ja tasumist ootas juulikuu arve summas 57,10 eurot. 2014. aasta 31. jaanuari seisuga oli Kuressaare linna võlgnevus KÜ Tallinna 68 ees 355,89 eurot. Perioodil oktoober 2014 – jaanuar 2015 küündis aga ühe linnale kuuluva korteri võlasumma 473,12 euroni.

Selle teemaga on tegelenud kolm linnapead alates Mati Mäetalust. Neist Madis Kallas puutus küsimusega kokku ka Hannes Hanso ajal sotsiaalosakonda juhtides. Hoolimata linnapoolsetest lubadustest üür ära maksta ja summa hiljem korterielanikelt sisse nõuda, tekkis võlgnevus ikka ja jälle.

KÜ Tallinna 68 on kehtestanud ka sisekorra eeskirjad, mille alusel on paika pandud näiteks trepikodade graafikujärgne pesemine. Ühistu juhtkonna väitel pole munitsipaalkorterite elanikud ka sellest kinni pidanud.

Ühistu juhtkond leiab oma kirjas, et sisuliselt on Kuressaare linnavalitsus moodustanud Tallinna 68 majja “sotsiaalosakonna” ehk teisisõnu peavad ülejäänud 17 korteri omanikud kandma linnale kuuluvate korterite halduskulusid. Majaelanikud kaebavad, et nimetatud korterite asukad rikuvad öörahu, ei pese graafikujärgselt trepikoda ja neile on kutsutud ka politsei. Ühe linnale kuuluva korteri elanik teatas, et senimaani on tema keldriboksist ära viimata eelmise üürniku asjad.

Selle aasta 1. aprillil otsustas korteriühistu üldkoosolek kehtestada üürivõlglastele viivistasu.

Kuna 1. septembrist tuleb ühte munitsipaalkorterisse uus üürnik, soovitas linnavalitsus ühistule järjekordselt saata edaspidi arved otse üürnikule, mitte enam linnavalitsusele.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Geili Heinmaa (fotol) ütles, et korteri omanikul on õigus omand lepingu alusel teiste isikute kasutusesse ehk üürile anda. “Omanik võib lepingus fikseerida, kes, kuidas ja millises ulatuses kannab korteriomandi kasutamisega kaasnevad kulud. Vastavalt Kuressaare linna määrusele arveldab korteriühistuga reeglina üürnik,” selgitas ta.
“Käesoleval juhul, korteri Tallinna 68–2 üürniku puhul, ei ole üürnik oma kohustusi ühistu ees õigeaegselt ja korrektselt täitnud, nii on linn korteri omanikuna võtnud kohustused enda kanda, tasudes ühistule kulud ja arveldades üürnikuga hiljem ise. Käesolevat juhtu käsitleb linnavalitsus erandina, lahendamaks pikka aega kestnud probleemset olukorda,” selgitas pressiesindaja, lisades, et suulisel kokkuleppel ühistu esimehega peaks ühistu saatma arved otse linnavalitsuse arvete keskkonda.

“Sellest ühistu aga kinni pidanud ei ole, arvete saatmine on kahjuks olnud katkendlik, mistõttu Kuressaare linnavalitsus edastas neljapäeval, 27. augustil ühistule ka kirjaliku palve tagada arvete õigeaegne ja korrektne laekumine,” väitis Heinmaa. Teise korteri üürniku kohta linnavalitsusele pretensioone tema sõnul laekunud ei ole.

Kuressaare linnavalitsusel on kokku 47 munitsipaalkorterit.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 3 025 korda, sh täna 1)