Laupa oo jälle Koguva asja

Ikka terit teitele. Ja kenad lõikuskuu lõppu kua. Eks ta ikka pidude ja ralliga ää lõpetatse, sie oo änam kut kindel.

Koguva Toomal näidatse laupa, 29-nda õhta näituseks vilmi ja teaatrid jälle. Vilmi akatse Väljal konturis näitama kellu veerand seitsmest. Ja sedakorda suab nähe selle suise laada Meite Muhu Mant videod. Pileti innaks oo pooltesn eurut.

Ja pärast vilmi suab nähe teaatrid. Pidada tulema ülemoalt Matsalu näitemängi seltsing oma kahe sure kange naljatükiga siia. Tükkide nimed oo “Kosjakuulutus” ja “Pühapäev”.
Esimene tükk pidada riakima sellest, et üks Miku-nimeline puumoamies otsib omale taluse perenaist ja paneb lehte kuulutuse. Ja kus siis kukub neid ruutisid teesele tulema kut Vändrast saelaudu.

Ja teises tükkis lähtvad ämm ja minia pühabe mingu pannkoeka küpsetades omavahel saripidi kokku. Pileti innad oo kolm ja viis eurut.

Ja neh, ühe piletiga pidada ää nägema mõlemad tükid kohe. Teaatrid näidatse Tooma õue pial ja kui saole äkist veab, siis kolitse Tooma rehe alla. Teaater akkab pihta kellu seitsmest.

Neh ja kui tükid ää nähtud oo, siis rahvas liigub pillilugude saatel, kuskil nõnna poole ühessa paiku, Koguva sadama ja sial pannasse jälle muinastuli põlema.

Hanila kapell esineb kua ja tuleb nõuke kena ja moekas sui äälõpetamise õhta ja üö.

Neh, ja siis ma tuleta miele, et nie, kis tahtvad viel seda kanged voturoamatud saaja, siis piaks ikka viel enne augustikuu lõppu omad rahad valla kontu piale ää kandma. Seitsetesn eurut oo ühe roamatu innaks.

Ja kolmekümnenda keskomingust suab Liival omad kondid easte sojaks aada enne sügist viel. Sii pietse ää Muhuvolle meistrivõistlused.

Ole sa emane või isane, aa ennast selle omingu enne ühteteist Liivale spordilatsi. Puariline loositse soole sial kohtas-paikas kõrvale. Vat sõuke uhke pallimäng oo viel kua siis tulemas.

Neh ja siis oo piaaegu et kuu läbi ka juba. Juu katsub varased tuhlid kua enne pidusid viel ülesse suaaja. Ega sii muud änam põlegid.

Nõnna et olga meite riaki ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 257 korda, sh täna 1)