VASTULAUSE: “KEH paneb muretsema” ja “Linn kutsub KEH-i vaibale” (3)

Vastulause ajalehe Saarte Hääl artiklites “KEH paneb muretsema” ja “Linn kutsub KEH-i vaibale” avaldatud informatsioonile.

17.07 avaldati ajalehes Saarte Hääl artikkel “KEH paneb muretsema” (autor Tõnu Veldre), milles väljendasite väidetavate anonüümsete korteriomanike muret osaühingu Kuressaare Elamute Hooldus (edaspidi ka KEH) kui kortermajade haldaja poolt korteriomanikelt kogutud remondifondi rahade kasutamise ja seisu pärast.

Artikli kohaselt pani korteriomanikke remondifondi kogutud vahendite pärast muretsema KEH-i majanduslik seis, millele oli viidanud vandeaudiitor Eva Veinberg kliendi 2014. majandusaasta aruandele lisatud arvamuses. Veelgi enam, artiklis avaldati, viidates väidetava korteriomaniku Raineri sõnadele, muret, et osaühingu Kuresaare Elamute Hooldus pankroti korral oleks tegemist lausa sotsiaalse katastroofiga.

Nimetatud artikli sisust peegeldus aga lugejale arvamus, et osaühingu Kuressaare Elamute Hooldus majanduslik seis on nii halb, et lähiajal ähvardab seda likvideerimine või pankrot ning et on KEH-i hallatavate kortermajade remondifondide raha on ohus.

Sarnase sisuga artikkel ilmus Saarte Hääles ka 24.07 (“Linn kutsub KEH-i vaibale”, autor Kertu Kalmus).

Vastuseks märgitud artiklitele toonitab osaühing Kuressaare Elamute Hooldus, et informatsioon KEH-i võimaliku likvideerimise või pankroti kohta on ebaõige. Samuti ei ole KEH-i hallatavate majade korteriomanikel põhjust muretseda kogutud remondifondide säilimise ja otstarbekohase kasutamise üle.

Nagu osaühingu Kuresaare Elamute Hooldus juhatuse liige on ajalehele Saarte Hääl varem selgitanud, on ettevõtte 2014. a majandusaasta aruandes kajastatud negatiivse omakapitali põhjuseks sidusettevõtete võõrandamine. Samas oli aga ühingu ärikasum 2014. aastal 39 208 eurot ja rahavood äritegevusest positiivsed, mis näitab, et ettevõtte põhitegevus ei ole kahjumis. KEH on täitnud oma kohustused klientide ja koostööpartnerite ees, samuti puudub ühingul maksuvõlg. Lisaks ei näita ajutine negatiivne omakapital äriühingu pankrotiseisu, nagu lugeja võib avaldatud artiklite sisust järeldada. KEH on kavandanud ka konkreetseid meetmeid omakapitali tasakaalu saavutamiseks.

Osaühingu Kuresaare Elamute Hooldus tegevus kortermajade valitsemisel ja haldamisel on toimunud vastavuses seaduses sätestatud korraga ning korteriomanike vastavate otsustega. Sealjuures on KEH kortermajade valitsemisel lähtunud korteriomandiseaduses sätestatud valitseja kohustustest.

Remondifondi maksete määramine, elanikelt korjamine ja kasutamine on toimunud vastavalt korteriomanike otsusega kinnitatud kalendriaasta majanduskavadele, mille täitmise kohta on koostatud aruanded. KEH on alati võimaldanud korteriomanikel nende aruannetega tutvuda ning mingeid sisulisi etteheited valitsejakohustuste täitmise ja fondi raha kasutamise kohta ei ole korteriomanikel kunagi olnud.

Kõikidel korteriomanikel, kellel on soov saada teavet nende kortermaja remondifondi seisu ja kasutamise kohta, on seadusest tulenevas korras võimalik vastavate aruannetega tutvuda.

Veeve Pihelpuu,
OÜ Kuresaare Elamute Hooldus juhatuse liige;
Ardi Rebane, advokaat,
OÜ Kuresaare Elamute Hooldus lepinguline esindaja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 671 korda, sh täna 1)