Olli ikka kange pidu

Uijee, kus olli ikka mineva laupa Liival kange pidu. Neh ma riagi ikka sest kontserdist, mis olli. Esteks ju taevatuat narris kua selle vihmaga. Aga juu sie vali laul ikka nii vägev olli, et vana omad vihmaruaanid kinni kieeris. Ja neh, kui siis Laasu Ivo laulma kukkus, et “… kätte jõudnud suvi”, siis jähigid Muhuse lõpuks sui pidama. Sest põle midagi, et sie lõikuskuine sui sõuke jahem ja viletsam oo, aga param ikka kut mittemidagid.

Rahvast olli uduumbe! Tuhat inimest ja üleselle kua. Neh ja sie raha, mis nende viieeuruste piletitega kokku aeti, sie lähäb nüid kõik ju Hellamoa laululava ehituse sisse. Mõtle ikka kui sie ühekorra valmis suab.., küll siis oo kena meenuta, et sellevuasta, kui Muhu vald sai kahekümne viie vuastaseks, siis Ivo Linna ja Merle Lilje ja Ott Lepland köisid ja aitasid oma laulmisega laululava ehitamise raha korjata. Ja mine sa ullu tia, kui kaugele üleiilma kuulsad oo seks aaks nie noored tüdrukud, kis sial laupa laulsid. Vuata juu siis kutsub jälle kõik nie kokku ja nie kua, kis seevuasta kutsumata jähid või tulla es suaan.

Ja sie va Metsavahi nänn, kis sial Sarabu nännega seltsis oma poslori aas, sie tahab kangest kiita ja tänada muhulasi, kis oskavad oma piadega mõtelda ja julgevad vahest külavahel välja ütelda omad mõtted. Kui põleks nõuksi tarku muhulasi, kellede juttusid sai omavahel ää segatud ja siis uiesti natusse teistmoodi kokku lapitud, siis oleks nie nänned sial küll tohmide nägudega nurkas vagusi istun.

Aga nüid selle nädali juttude juure kua. Neljabest pühabeni pietse Muhu muuseumis jälle pärandoskuste nädalt. Iga päe oo üks tarkus, midast suab õppe ja miele tuleta.

Neljabe akatse pihta sellega, et õpitse vikatiga niitmist. Riede riagitse taimedest. Neh, et misega ühtegid kohta tohterda sua ja nõnna edast. Laupa, siis oo saunapäe. Ja pühabe uuritse looduse märkisid. Neh, vahest öetse, kui mõnel kõik kohjad kangeste valutavad, et lükka oma oete viesuone pialt ää. Neh, muistseaa inimesed oskasid aru suaja, kus kohtas nie viesuoned sial mua sihes oo ja kus oo kõege param oma kao ehita ja isegid kus oo kõege param koht, et omad elud-maad püsti aada. Nüidsel aal ep tunta änam nõuksi kuntsa. Aga vahest oleks kangest taris tiada. Nüid siis õpetatsegid.

Ja laupa õhta oo üks pidu kua. Lõunarandas kellu kahessast ja pietse Lõunaranna sadama pääva. Muusikad tievad Muhu Virtuoosid. Süua pakutse kiviahjus tehtud pitsasid ja juua suab puhvetist kõrvale osta. Nõnna et juu lähäb tansiks jälle.

Olge siis munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 294 korda, sh täna 1)