Tulisema vägev kontsert oo tulemas

Kui sa ikka kuulad – sii mineva nädali olli üks tuulispask kuskil Muhu lisidal väinas nõnna vett üles kierutan, et mõni, kis juhtus nägema, olli arvan, et nüid lennab ise kua taeva. Aga ei, inimesed, puud, kivisaad ja elud-maad kuulukse ikka puutumata ja alles olavad. Aga uhke pilt olli oln, kui sie sienis äkist akan taeva poole kerkima ja pärast olli sureks pitkaks toruks ennast vädan. Neh, iga päe nõukest asja ikka nähe ep sua.

Kuulukse, et küünikontserti seevuasta ep tulegid. Kui põle, siis põle, mis sõnna ikka parata suab. Ja ega põlegid väga ullu. Muhulastele oo augusti esimesel pääval tükkis üks teene kontsert. Ja tükkis teises kohtas kua.

Nimi oo teesel kohe irmuskena – “Muhulastelt muhulastele”. Neh ja et kis sial siis ülesse astuvad? Ikka muhulased muidugid. Ons neid muhu juurikatega või muhulaseks akan laululindusid ilmas-muas siis vähä? Ivo Linna, Mait Maltis, Ott Lepland, Merle Lilje, Villu Veski. Keili Simastel, Mari-Liis Aljas, Liina Vokk, Kaia Oidekivi, Reinmetsade perekond. Siis sii kohapial viel kaks pillimiest Mereäärt, kedast omavahel ühtejooni segamini aetse. Neh ja Muhu Virtuoosid ja Kiääks ja Meeleand.

Neh nie oo nüid nie, kis oo esinema luban tulla. Aga ega sellega põle viel muhu verd muusikute nimekiri mitte otsa lõppen. Kõik ep tule kindlaste mielegid ja kõik rohvetid põle kodusuare pial ka mitte kuulsaks suangid, ehkkid pool ilma teisi kuulab, kõru kikkis.

Kontserti pietse Liiva spordiväljaku pial. Pihta akkab kellu kolmest ja pileti innaks oo viis eurut. Piletime suab juba paergu vallamajast ja infupunktist omale osta ja enne algust muidugid sialsammas kontserdipaikas kua. Nie pisiksed munuksed, kis põle viel koolilapsed mitte, nie suavad muedu kuulata. Nõnna et üks uhke pidu oo tulemas.

Muuseumis, sial jälle näidatse nüid mitu nädalt järjest teaatritükka. 24-nda juuli õhta kellu seitsmest mängab Tornimäe näiteselts oma tükki “Maarjamaa helge tulevik”. Pileti innaks oo kaks ja kolm eurut. Ja 30-nda juuli õhta kellu kahessast oo Orisare näiteringi “Soolane suudlus”. Pileti innaks oo siis kolm ja viis eurut. Augustikuu keskpaikas kuulukse sial vielgid teaatritegijuid tulavat.

Ja muistseid töid ja kuntsa õpetatse kua augustis. Juu ma teesekorra pitkemaste tiadusta. Vilmidega nähisse sekskorraks ühtespool olavad. Ja nüid siis näeb teaatrit. Liiva pasturaatis suab seda suarepuu näitust uudista viel vähämaste eenakuu lõpuni. Tasub uudistamas köia küll.

Neh, et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 328 korda, sh täna 1)