Igaüks meist saab turvalisust mõjutada (3)

Paljudel meist on kujunenud arvamus, et turvalisuse tagamine on ainult politsei ülesanne, neilt oodatakse kiiret ja professionaalset tegutsemist ohtude kõrvaldamiseks ja kuritegude avastamiseks, mistõttu enda panus riskide vähendamiseks on teisejärguline. Sellise arvamuse puhul tuleb aga aru saada, et politsei sekkumise vajadusel on kahju inimeste elule või varale juba tekkinud.

Saaremaal on tänavu esimesel poolaastal registreeritud 172 kuriteojuhtumit. Just registreeritud, sest tegelikku olukorda võime ainult omavaheliste juttude põhjal aimata, kuna kõikidest kuritegudest politseid tõenäoliselt ei teavitata.

Varguste vähenemisest pole juttugi

Saaremaal registreeritud kuritegude puhul domineerivad aastast aastasse varavastased kuriteod ja varguste vähenemisest ei ole juttugi. Iga aastaga lisandub järjest enam varguste ohvreid, kes on oma väärtuslikust varast ilma jäänud. Esimesel poolaastal anti politseile teada 66 vargusest, millega tekitati varalist kahju kokku ligikaudu 39 000 eurot.

Politsei jälgib oma igapäevatööna kuritegeliku taustaga isikute tegevust ja on jõudnud kuritegude avastamiseni, nö kurjategijast kuriteoni. Samuti pöörame tähelepanu varastatud esemete kokkuostjate väljaselgitamisele ja seda mitte ainult meie maakonna piires. Aktiivsemad ja vargustest elatuvad vargad tabatakse kiiresti. Nende üle peetakse kohut ja enamus neist vangistatakse. Kiiremini leiavad lahenduse ka vargused, kus on pealtnägijaid või mis on toime pandud videokaamerate all. 2015. aasta esimesel poolaastal on uurijad prokuratuuri edastanud 14 kahtlustatava kuriteomaterjalid, keda kahtlustatakse kokku 42 varguses mullu ja käesoleval aastal.

Varguste avastamine ja kurjategijate süü tõendamine on aga sellelegi vaatamata väga pikk protsess, mis tingib aeg-ajalt meie kogukonna rahulolematust, sest varga tabamine ei tähenda veel varastatud eseme tagasi saamist või tekitatud kahjude hüvitamist. Vargad on reeglina varaliselt vähekindlustatud, kellelt tekitatud kahjude hüvitamiseks midagi tsiviilhagi tagamiseks arestida ei ole. Seega tuleb tunnistada, et politsei üksi varguste vähendamisega toime ei tule. Tegelemine professionaalsete kurjategijatega on ja jääb politsei peamiseks ja põhiliseks tegevussuunaks, kuid siit edasi ootame kuritegude vähendamisel abi ka meie kogukonnalt.

Varguste analüüs kinnitab, et enamasti pannakse vargused toime juhust ära kasutades. Sellisteks kuritegudeks on lukustamata jalgrataste varastamine oma jalavaeva vähendamiseks või järelevalveta jäetud rahakottide ja nutiseadmete vargused autodest, lõbustusasutustes tantsimise ajaks järelevalveta jäetud käekottidest või üleriiete taskutest.

Ette planeeritud varguste toimepanemiseks valitakse eelkõige sobilikud kohad, kus vahetu tabamise oht on kõige väiksem ja soovitud eseme juurdepääsuks tehtav jõupingutus minimaalne. Olgu selleks siis raielankidele jäetud masinatest või kütusemahutitest kütuse vargused või sissetungimised sügis- ja talveperioodil suvilatesse või vähemkäidavates ja vähe valgustatud kohtades asuvatesse muudesse ruumidesse.

Mida vähem me sellistest kuritegudest räägime ja mida ükskõiksemalt asjasse suhtume, seda julgemaks ja nahaalsemaks muutuvad kurjategijad. Seda kinnitavad ka käesoleva aasta kevadel Saaremaale varastama tulnud isiku teod. Selliste kurjategijate jaoks ei ole mingi probleem õhtupimeduses hiilida kõrvalhoonetesse või eluruumidesse ja need kasvõi magava pererahva juuresolekul tühjaks varastada.

Riske saame vähendada kohe
Võti varguste vähendamiseks on aga meie igaühe endi käes. Vargust ei ole võimalik alati ette näha, kuid varguse ohvriks langemise riske saame siiski vähendada kohe. Politsei saab olla kuritegude kohta info andja ja ohtudest teavitaja, kuid kindlasti mitte teie vara valvaja. Kui politsei sekkumist vaja on, siis on teie varale juba kahju tehtud. Seega, alustame üheskoos kuritegude vähendamise vastu võitlemist sellega, et ei jäta nähtavale kohale oma vara järelevalveta ja lukustamata ning muudame turvalisemaks oma ruumid, kus hoiame väärtuslikke esemeid. Paigaldame lisavalgustust ja valvesignalisatsioone – vargusega tekitatud kahju on kordades suurem turvalisuse tagamiseks tehtavast kulutusest. Aktiivsemates piirkondades on mõistlik luua naabrivalveühinguid, sest turvalisust suurendab ka teadmine, et väiksemagi ohu korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks.

Ma mõistan, et kuriteojuhtumist teavitamisele järgnev on kannatanu jaoks üks “tülikas protsess”, kuid me ei tohi oma väikeses kogukonnas olukorraga leppida ja anda vargale mõista, et ta võib segamatult edasi varastada. Iga teatatud kuritegu suurendab võimalust tabada meie kogukonnale kahju tekitav kurjategija.

Ma usun, et me suudame üheskoos muuta meie elukeskkonna turvalisemaks, kui me vähendame olukordi, kus kellelgi on võimalus kergelt ja lihtsalt põhjustada kahju meie varale.

Üheskoos loome turvalisust!

Rainer Antsaar
Kuressaare politseijaoskonna juht

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 332 korda, sh täna 1)