Elamute hoolduse kahjum küündib 700 000 euroni (7)

Kuressaare Elamute Hoolduse 2014. majandusaasta aruandes märgib vandeaudiitor, et firma on kahe aastaga jäänud ligi 700 000 euroga kahjumisse.

Sõltumatu vandeaudiitor Eva Veinberg tõi oma hinnangus välja, et äriühingu omakapital on negatiivne 198 000 euroga ning kohustused ületavad käibevara 213 000 euroga. Audiitori andmeil annab see märku olulisest ebakindlusest ja võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses tegevust jätkata.

Veinbergi hinnangul tuleks aastaaruanne koostada hoopis lähtudes likvideerimis- ja lõpparuannete nõuetest.

Ühtlasi tõi ta välja, et Kuressaare Elamute Hooldus (KEH) on teinud kooskõlas äriühingu osanike otsusega tehinguid, mille tulemusena on nad kandnud kahjumit 2013. ja 2014. aastal kokku summas 675 700 eurot. Audiitorkontrolli käigus ei esitanud aga osanik audiitori sõnul kõnealuste tehingutega seotud selgitusi nende majanduslike põhjenduste kohta.

Meie hinnangul võivad olla aruandes kajastamata nende tehingutega seotud kohustused summas 135 100 eurot, märgib hinnang. Nimetatud kohustuse võrra suureneks aga mainitud perioodi kahjum ning negatiivne omakapital veelgi.

KEH-i juhatuse liige Veeve Pihelpuu selgitas, et ettevõte on 2014. aastal teinud ümberkorraldusi ühingu finantsseisu parandamiseks. Müüdud on osalused sidusettevõtetes, mille tulemusena kajastub 2014. aastas kahjum 239 800 eurot. Samas ühingu ärikasum oli mullu 39 208 eurot ja rahavood Pihelpuu sõnul äritegevusest positiivsed, mis näitab, et ettevõtte põhitegevus ei ole kahjumis.

Ta kinnitas, et ettevõte on audiitorile esitanud dokumendid ja andnud selgitusi tehingute kohta, kuid kahjuks ei ole too saavutanud piisavalt kindlust, et kõik tehingud on kajastatud õigesti.

“Audiitori piisav kindlus on samas aga subjektiivne kategooria, mis ei anna veel alust objektiivseks muretsemiseks,” nentis Veeve Pihelpuu. “Kinnitame, et juhtkond ja osanikud ei ole varjanud mingit infot ja on seda ka oma allkirjadega kinnitanud.” Ta möönis, et eks järgnevad aastad toovad nendes küsimustes loodetavasti kindluse ka audiitorile.

Sellise audiitori hinnangu valguses võib küsida, kuidas on lood kortermajade elanike makstud remondifondi rahadega. “Remondifondi rahade eest planeeritud tööde teostamisega ei ole mingit probleemi,” kinnitas Pihelpuu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 251 korda, sh täna 1)