Tihe nädalivahetus oo tulemas jälle

Näedsa, kus virutas nüid ilmad sojaks! Ja olgu tänatud – vahele annab ikka pisikest vihma kua. Ehk ep põleta seda muad nii ulluste ää siis. Nädali lõppus oo jälle asja Koguva. Riede õhta. Muuseumis oo siis kange laadapäe-Meite Muhu Mant 2015. Pihta akatse kellu viiest.

Neh, suisel aal ju oo tüöinimestel sii suare pial nii tuline kiire, et kisse ikka suab enne pääva lõppu laadale tulla. Aga lettide pial oo kõik puhas muhupärane kaup ja leti taga oo kõik müüjad kua puhas muhulased. Kõike suab – käsitööd ja süia-juua kua. Tugevamad kehakinnitust pakkuvad Muhu kalakohvik ja muhupäraste suupistete kohvik „Muhu pätid“.

Kellu kahessani suab köia kunstitallis kua uudistamas ja loteriid tieb Külasemkülaselts. Tihuse pakub võemalust kalessiga sõita.

Neh ja mis laadapidamine oo ilma simmanita. Kellu seitsmest akkab sial kua simman pihta. Esinejaid oo igast ilmakuarest masu. Tulla oo luban ülemoalt, siitsammast Virtsu külje alt Hanilast laulu- ja mängiselts. Leedu riigist tuleb rahvamuusikaansambel Svirbe. Ja meite oma pillimängijaid oo kua – „Kiääks“ ja „Lõõtsmoorikud“. Piletime sial põle ja oodetse ikka terveid peresid kenad riede õhtat pidama.

Ja laupa, üheteistmenda juuli, pääva kellu kahestteistmest oo Külasemas jälle laulu- ja tansipäe. Ja neh, ikka Külakoja ies latsi pial. Seinemas oo Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi segakuor, ja tansirühm „Kajakas“ oo kua Pärnu linnast. Ja siis tulavad viel Tornimäe tantsijad, Kuresarest tulavad laintantsijad ja Muhust oo „Ätses“ ja Külasema „Kodukootud“ ise kua ja mõned Külasema juurikatega laululapsed oo kua kohal. Lümanda kadakaemandad pakkuvad oma kaupasid.

Osavõtmise iest tahetse kolm eurut ja pärast pidu antasse sooja suppi kua kõikidele pidulistele.

Ja sellesamma laupa õhta oo Liival Suures kirkus Ott Leplandi laulude kontsert . Ott oo ju kua muhu verd poiss. Kontsert akkab pihta kellu kuiest ja piletime suab juba paergu piletilevist osta. Neh ja enne kontserdi algust kirkus kua muidugid.
Nõnna, et tuleb jälle üks tihe nädalivahetus. Sõuksed nad sii suisel aal oo.

Olge siis munuksed !

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 312 korda, sh täna 1)