Volikogu ja vallavalitsuse istungid

4. juunil

Projekteerimistingimuste väljastamine (Saikla küla Kristjani maaüksus).

Puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus (Kavandi küla Tüütsi maaüksus).

Ehitusloa väljastamine (Saikla küla Puidukoja tootmishoone laiendamine).

Kasutusloa väljastamine (Põripõllu küla, Laadamäe – Saaremaa sõjavara muuseum).

Avatud hankemenetluse “Orissaare Gümnaasiumi rekonstrueerimise ehitustööde II etapp” hankekomisjoni otsuste kinnitamine.

Orissaare aleviku Mäe tänava katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel.

Orissaare aleviku Põllu tee katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel.

Orissaare aleviku Pargi tänava katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel.

Orissaare aleviku Künka tänava katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel.

Orissaare aleviku Kevade tänava katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel.

Orissaare Vallavalitsuse 5. mai 2015. a korralduse nr 91 “Katastriüksuse jagamine” muutmine.

Sotsiaaltoetuste määramine.

10. juunil

– Kasutusloa väljastamine Orissaare alevikus Sadama tn 7 ehitise laiendamiseks.

– Sotsiaal- ja hooldustoetuste määramine.

12. juunil

– Lubati Orissaare gümnaasiumi 6 klassi õpilaste arvu suurendada kuni 25 õpilaseni.

– Kirjaliku nõusoleku väljastamine Väljaküla Värava väikeehitise püstitamiseks.

– Ehitusloa väljastamine Saikla külas Kristjani kinnistul päikeseelektrijaama ja piirdeaia püstitamiseks.

– Orissaare aleviku Kuivastu mnt 43 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.

– Määrati sotsiaaltoetusi.

– Anti avaliku ürituse luba Orissaare valla jaanitulele.

Volikogu istung 17. juunil

Kuulati ära revisjonikomisjoni arvamus valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandest ja kinnitati aruanne.

Kinnitati omafinantseeringu tagamine ja laenutaotlus.

Lõpetati peremeheta ehitise hõivamise menetlus.

Rannaküla Otikalda ja Rannamaa katastriüksuste detailplaneeringu osaline kehtestamine ning Orissaare valla rannaala osa-üldplaneeringu muutmine.

Kavandi küla Hiirelõksu katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 71 korda, sh täna 1)