Irmpitk pärandijutt

Pühade rall oo nüid müödas ja joanikuu nõnnasammati. Aga paergu oo kiire ikka. Nüid ju akkab pihta sie Juu Jääb.

Ja Liiva pasturaatis oo nüid lõpuks ometiks suure suare näitus ülaval. Uurima ja uudistama suab siis minna, kui majas oo pärandikuoli toemetamised (ja nie oo nüid sui änamaste iga laupa) või mingid muud toemetamised. Ja siis kua, kui oma tulemisest ette tiada anda. Noh, võib ju vallamajase elista ja mind küsida või siis elista meite pärandikuoli iestvädajale Antsu-Matsi Innale televonni pial 51 909 290.

Nie pasturaadi katussekivid oo nüid lõpuks ometiks Muhuse jõudn ja lisemal aal võib akata omasid nimesid kua piale kirjutama. Nie, kis tahtvad viel omale kiva osta, siis olge nüid ruttus, sest viimsed kivid oo viel suadaval. Riede, kolmandal eenakuu pääval tieb Muhu Portselan pärandikuolis oma õpituba. Pihta akatse kellu kümnest ja ennasimi suab kirja panna televonni pial 52 91 493.

Neh, ja et sest pärandikuolist juba niipalju juttu oo oln, siis üks tiadaandmine viel. Maa-arhidektuuri keskus korraldab sii nädali lõppus ja uie alguses oma kursusi Muhu suare pial. Laupa, neljandal, õpetatse Paenasse Tõnissel värvide tegemist. Viiendast kolitse Oina Jürile. Pühabe pietse sial ää taluarhidektuuri teemapäe ja esmasbest kessikuni, siis kuuendast kahessandani õpetatakse vana muakeldrid uieste korda tegema.

Laupa Paenasse Tõnissel akkab asi pihta kellu ühestteistmest. Maa-arhidektuuri keskuse kodulehe pial suab ennassimi kirja anda ja raha ää maksa. Pühabese koolituse inna suab sularahas kua maksa. Ja kirjapanemine köib jälle sial maa-arhidektuuri keskuse kodulehe pial ja pihta akatse kümmekonna minutid enne kellu ühteteist.

Neh, ja keldriehituse kursus kestab iga päe kellu kümnest poole viieni. Kis üömaale tahab jäeda äkist, siis piaks ise Oina Jüri Kadriga riakima. Ja igatahes tuleb kõiki asju täpsemaste uurida maa-arhidektuuri keskuse kodulehe pialt või siis veisspukist pärandikuoli lehe pialt.

Sõuke irmpitk pärandijutt tulli täna. Aga ilma pärijata põle pärandit. Nõnna et akkame siis kõik pärijateks. Ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 206 korda, sh täna 1)