Hulkuvad loomad tekitavad kõigile peavalu

Hulkuvad loomad tekitavad peavalu mitte ainult elanikele, vaid ka kohalikele omavalitsustele, kellele on seadusega pandud vastutus hulkuvate loomadega seotud probleemide lahendamisel.

Peavalu põhjuseks on tõsiasi, et hulkuvate loomadega kaasnevad tihtipeale mitmed parasiidid (ümarussid, piuguss, paelussid, kirbud), ja haigused (kassihaigus, marutaud), millest mõned võivad kanduda kergesti üle ka lemmikloomadele ja nende omanikele.

Palju abi on hüljatud ja hulkuvate lemmikloomade ohjeldamisel pakkunud MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu. Kahjuks ei jõua nemadki kõike – turvakodu on pidevalt täis, kasside hooldamiseks tuleb leida rahalisi võimalusi annetuste ja heategevuse kaudu.

Praegu kehtivates Kaarma ja Kärla valla koerte ja kasside pidamise eeskirjades on sätestatud antud territooriumil elavate, tegutsevate või viibivate loomapidajate kohustused koerte ja kasside pidamisel:
• hoida lemmikuid oma territooriumil
• mitte toita hulkuvaid loomi
• steriliseerida või kastreerida soovi korral oma lemmikloomad, et vältida nende arvu kiiret kasvu.

Tuleb uus lemmikloomade pidamise eeskiri

Lääne-Saare vallavalitsus on ette valmistamas uut koerte ja kasside pidamise eeskirja, mille kohaselt on loomapidaja kohustatud tagama koera või kassi märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit.

Mikrokiip on lemmiklooma kaasaskantav isikutunnistus, mille paigaldamine maksab Saaremaal praegu ligikaudu 7 eurot. Igal leitud loomal kontrollitakse kiibi olemasolu – seega tagab lemmiku nõuetekohane märgistamine tema omaniku kiire leidmise ja teavitamise.

Tuletame meelde, et lemmikloomade kiipimine oli endise Kaarma valla territooriumi koerteomanikele kohustuslik juba 1. jaanuarist 2011 ja kassiomanikele 1. jaanuarist 2013. Lisaks kiipimisele peavad lemmikloomad olema registreeritud ka kohaliku omavalitsuse lemmikloomaregistris (http://llr.ee), mida saab teha loomaomanik ise või Lääne-Saare vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

Lemmikloomade kiipimise kohustuslikuks tegemisega loodame tõhustada lemmikloomade omanike identifitseerimist ja kergendada hulkuvate loomade kohta edasiste otsuste langetamist.

Paneme kõigile loomaomanikele südamele, et oma lemmikud tuleb nõuetekohaselt kiipida, lemmikloomade registrisse kanda ja korraldada nende püsimine territooriumil, vajadusel loomad ka steriliseerida või kastreerida.

Kutsume ka kõiki Lääne-Saare valla inimesi üles hulkuvatest loomadest teavitama (Lääne-Saare vallavalitsuse telefonidel 45 20 468 / 53 300 787).

Liina Saar
keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 331 korda, sh täna 1)