Mõtlep: kooli prognoos on kurb (61)

VOLIKOGU ISTUNGIL: Ludvik Mõtlep pidi esmaspäeval Leisi volikogu istungil kuulama umbusalduse avalduse ettelugemist. Foto: Tambet Allik

VOLIKOGU ISTUNGIL: Ludvik Mõtlep pidi esmaspäeval Leisi volikogu istungil kuulama umbusalduse avalduse ettelugemist. Foto: Tambet Allik

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep leiab, et Leisi vallavolikogu peaks lähimal ajal uuesti päevakorda võtma Leisi keskkooli saatuse, sest väikese õpilaste arvu juures ei saa keskkooli ülalpidamist iga hinnaga just mõistlikuks pidada.

Kuuldavasti jätkab põhikooliosa 17 tänavusest lõpetajast oma haridusteed Leisi keskkoolis vaid viis noort. Kas huvipuudus kodukandis õppimise vastu võib olla seotud kooli maine langusega seoses viimase skandaaliga?

Nii see ei ole. Lapsed ise tõid välja kaks põhjust: Kuressaares on parem huvikoolide võimalus ja Leisis on liiga väikesed klassid. Näis, mis sügis toob, aga praegune prognoos on tõesti kurb.

Minu meelest peaks volikogu väga tõsiselt kaaluma, kas meil on mõistlik nii väikest keskkooli pidada, ja tegema otsuse vastavalt sellele, kas lapsed tahavad käia keskkoolis kohapeal või lähevad nad Leisist ära.

Ametist lahkuv koolijuht Reeli Kõiv on toonud päevavalgele, et Leisi koolis valitseb ebaterve õhkkond, kus mõned õpetajad lubavad endale õpilase väärikust alandavaid, aga ka suisa roppe väljendeid. Samas ei võtnud kooli juhtkond pikki aastaid lapsevanemate kaebusi arvesse. Milline on õhkkond Leisi koolis vallavanema pilgu läbi?

Loomulikult on igas koolis rangemaid ja leebemaid õpetajaid ja samamoodi on ka Leisis. Üks lapsevanem, kes kunagi oli vastu Moonika Meieri (vallandatud inglise keele õpetaja – toim) metoodikale, kuidas ta lapsi nagu hirmu all koolitas, tuli nüüd ja tänas. Laps on rahul, keel on suus ja ka lapsevanemad on rahul. Oligi vaja sellist karmi suhtumist. Kindlasti ei ole sellist õpetajate terrorit Leisi koolis rohkem kui mujal.

Väited, et lapsevanemate kaebusi pole kunagi tõsiselt võetud?…Tõsi, õpetajaid ei ole vallandatud, aga tean, et Tõnu Erini ajal oli õpetajatega tõsiseid jutuajamisi ja nendest vestlustest on olnud abi.

Leisi volikogu liige Anti Leedu on öelnud, et vallavanemana te eirate vallavolikogu otsust kool säilitada ja et volikogu otsused ei tähenda teile mitte midagi.

Siin tuleb välja tuua kaks asja. Üks on direktorivahetus, mis hakkas pihta juba ülemöödunud talvel, kui taheti Tõnu Erinist lahti saada, ja algul ma sellega ei nõustunud. Aga nad käisid peale ja lõpuks ütlesin: kui teil on olemas head kandidaadid ja kui Lauri Leesi näiteks tuleb meile direktoriks, siis mis meil saab selle vastu olla.

Teine probleem on noorsootöötaja töölevõtmine. Koolis tegeleb noortega huvijuht ja kui palusime välja selgitada, kui palju on vallas noori, kellega peaks tegelema noorsootöötaja, siis seda ei võetud töösse. Ma pole tõesti noorsootöötajat tööle võtnud, aga siin ei saa mind süüdistada, sest volikogu võib vabalt ka ise selle otsuse teha.

Koolijuht Reeli Kõiv on kurtnud, et esimestest tööpäevadest peale pole vald suhelnud mitte tema kui kooli direktoriga, vaid õppealajuhataja Riina Sirgiga.

See on nüüd täiesti bluff-jutt, õppealajuhatajaga suhtlesin ma hoopis vähem kui direktoriga. Ma olen koolimajas palju käinud, eelkõige seadmete tehniliste probleemide pärast, ja suhelnud majandusala juhatajaga. Ma ei pea käima direktori juurest läbi ja küsima, et kas ma võin koolimajja tulla.

Esialgu oli ta nii üllatunud, jooksis järele, et miks vallavanem jälle majas on, mis toimub? Samal ajal ei olnud ma direktorile kättesaamatu, alati on kõik allasutuse juhid minu juurde teretulnud.

Ütlen otse välja: see inimene (Reeli Kõiv – toim) ei ole olnud koostööaldis, temaga koostööd teha on väga raske. Tema tunneb ennast suure juhina ja vastav on ka tema käitumine, aga juhi omadused tal puudusid. Rohkem ma seda ei kommenteeriks.

Kas teid ärritas väga, et Reeli Kõivu ettevalmistatud struktuurimuudatustega ähvardas vallandamine ka teie kooli sekretärina töötavat abikaasat? Võtsite seda isiklikult?

Ei ärritanud ja ei võtnud isiklikult. See oli asja juures kõige väiksem mure. Abikaasa on mul küllalt iseseisev inimene, suudab ennast kaitsta. Abikaasa on ka oma tööandjale lojaalne, ei tule rääkima koolisiseseid probleeme. Mul oli piisavalt teisi kontakte, kellelt oli pidevalt probleemidest kuulda.

Kas see, et olukord on nüüd välja jõudnud umbusaldusavalduseni, on teile üllatus?

Ma võisin seda muidugi eeldada. Kuna volikogu viimasel istungil oli kooliteema küllalt terav ja päädis direktori lahkumisega, siis loomulikult osa nn kooli eestseisjatest sellega ei lepi. Volikogus on ilmselt tekkinud lepitamatud pooled ja me ei suuda üksteist enam ringi veenda. Ma ei hakka siin ennustama, kas umbusaldamine läheb läbi või ei lähe. Aeg näitab, mis saab. Ma tean, et töö käib täiel rinnal, et ikkagi leida minule süüd ja põhjuseid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 837 korda, sh täna 1)