Saarte koostöökogule terendab uuteks projektideks viis miljonit (9)

SALME LAEV SAI RAHVA ETTE: Terje Ausi sõnul on üks kena objekt, mis kõigile näha, Salme muinaslaeva paadi- skulptuur. Seegi sai eelmisel perioodil koostöökogult vajaliku rahastuse. Foto: Tambet Allik

SALME LAEV SAI RAHVA ETTE: Terje Ausi sõnul on üks kena objekt, mis kõigile näha, Salme muinaslaeva paadi-
skulptuur. Seegi sai eelmisel perioodil koostöökogult vajaliku rahastuse. Foto: Tambet Allik

Koostöökogul on lootust järgmise tööperioodi jooksul, mis kestab aastani 2020, jagada maaelu edendamiseks sama palju raha kui eelmisel perioodil.

Koostöökogu projektijuht Ivar Ansper tunnistas, et päris täpset summat ei ole hetkeseisuga võimalik öelda, kuna seda ei ole lihtsalt veel määratud. “Põllumajandusministeerium on aga andnud vihje, et Saarte koostöökogu võib arvestada eelmisel perioodil antud summa suurusjärguga, mis oli ca 5 miljonit eurot,” ütles Ansper.

Perioodi 2015–2020 strateegiasse on projektijuhi sõnul kirjutatud kolm suunda, mida planeeritakse toetada. Need on väikeettevõtlus maal, kogukondlik ühistegevus külas ja piirkonna arendamine koostööprojektide kaudu.

Väikeettevõtluse osas toetatakse kohaliku tooraine väärindamist ja tootearendust, investeeringuid tootmisprotsessi ja taristusse ning ettevõtete tegevuse mitmekesistamist. Samuti antakse ettevõtjatele toetust ühistegevuseks ja koolitusteks.

Külaelu osas toetatakse lisaks ühiseid ettevõtmisi kogukondades, aga ka elukeskkonna parandamisele ja noortele suunatud tegevust. Koostöö arendamisel on prioriteediks piirkonnale vajalike koostöövõrgustike loomine ja arendamine.

“Lõviosa projektide toetamiseks mõeldud summast on planeeritud jagada võrdselt – 45% ulatuses – kahe esimese suuna vahel ehk nii ettevõtluse kui ka külaelumeetmes heakskiidetud projektide rahastamiseks,” selgitas projektijuht Ansper.
10% kogusummast läheb koostööprojektide toetamiseks.

Kuna strateegia kinnitati alles kolmapäeval, peab selle veel heaks kiitma ministeeriumi moodustatud hindamiskomisjon. “Siis selguvad ka täpsemad eelarvesummad,” kinnitas Ivar Ansper. Pärast strateegia heakskiitmist saab hakata seda ellu viima. “Oleme planeerinud esimesed taotlusvoorud 2016. aasta algusesse.”

Toetuse väljamaksja on PRIA. Ansper selgitas, et kui taotlused on koostöökogule esitatud ja need on hinnatud, teeb koostöökogu juhatus PRIA-le ettepaneku taotluste rahastamiseks ning otsuse toetuse määramiseks teeb PRIA. “Võib arvata, et esimesed LEADER-programmi toetuse väljamaksed tulevad 2016. aasta keskel.”

Eelmisel rahastusperioodil tehti otsus rahastada 291 projekti, millest jäi ellu viimata 13 ehk lõplikult said raha 278 projekti summas umbes 4,2 miljonit eurot. “Kuna taotlejad peavad projekti elluviimisel alati tasuma ka omaosaluse, siis on ju LEADER-programmi toel tehtud tegevused ja investeeringud meie maakonnas veel mitu korda suuremad.”

Valitud suund on nii Saarte koostöökogu tegevjuhi kt Terje Ausi kui ka Ivar Ansperi kinnitusel ennast igati õigustanud. “Maal elavad ja toimetavad inimesed on elu jätkusuutlikkuse võti maal ning kuna me elame saarel, siis peame elama kooskõlas sellega, mida keskkond meile pakub ja oskama seda võimalikult hästi ära kasutada.”


Saarte koostöökogul on uus juhatus

Kolmapäeval toimunud üldkoosolekul valiti järgmiseks kolmeks aastaks Saarte koostöökogu uus juhatus, kelle volitused algavad 1. juulist.

Saarte koostöökogu tegevjuhi kt Terje Ausi sõnul on uus juhatus 15-liikmeline. Avalikust sektorist valiti juhatusse Jaan Urvet, Vello Runthal, Raimu Aardam, Jüri Saar, Jaanika Tiitson, Tiina Jõgi ja Kalmer Poopuu.

Ettevõtlussektorist pääsesid juhatusse Mihkel Undrest, Koit Kelder, Mikk Rand, Sulev Peäske ja Juhan Kanemägi. Mittetulundussektorist on juhatusse valitud Krista Riik, Olev Müür ja Ain Koplimäe. Uue juhatuse volitused lõpevad 30. juunil 2018.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 054 korda, sh täna 1)