Kuressaares kasutas asenduskoduteenust 21 last

Saare maakonnas asenduskoduteenust kasutavate laste arv on kümmekonna aastaga ligi poole võrra kahanenud.

Kui 2005. aastal oli maakonna hoolekandeasutuses 40 last, siis mullu kasutas asenduskoduteenust 21 vanemliku hoolitsuseta ja abivajavat last, näitavad statistikaameti avaldatud andmed, mis hõlmavad nii riiklikul hoolekandeteenusel kui ka vanema avalduse alusel asutustes viibinud lapsi.

“Viimase viie aasta jooksul, mis mina oma valdkonnas töötanud olen, on vähenemine toimunud täiskasvanuks saanud laste arvelt,” nentis Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru. Tema andmeil on viie aasta jooksul asenduskoduteenusele suunatud vaid kolm last, kuna nende vanemad on vanemlikest õigustest ilma jäetud.

Tõru sõnul saavad vanemate avalduse alusel osalist teenust ka sügava puudega lapsed, kes perekodus ei ela, ent tuuakse päevaks või töönädalaks ööpäevaringselt hoida, et vanematel oleks võimalik tööl käia.

“Kui kaheksakümnendatel-üheksakümnendatel aastatel sündis puudega laps, soovitati vanematele ta ära anda,” tõdes Tõru. “Tänapäeval oma lapsest pigem ei loobuta.”

Tõru andmeil elab Saare maakonnast pärit lapsi ka Eesti teistes laste- ja noortekodudes, näiteks SOS lastekülas. “Ka meie lastekodus elab üks laps, kes ei ole pärit Saare maakonnast,” märkis Tõru.

Saare maakonnas tegutseb üks asenduskoduteenuse osutaja. Aastaid Kuressaare pargi ääres asunud Kuressaare väikelastekodu “mantlipärija” on mullu 1. juulist Tolli ja Sepa tänaval asuvates uutes peremajades tööd alustanud Kuressaare Perekodu.

Kogu Eestis tegutses mullu 36 asenduskoduteenuse osutajat. Kõige rohkem, kaheksa, oli neid Ida-Viru maakonnas, Tartumaal oli teenuse osutajaid kuus, Harjumaal viis, Järva- ja Lääne-Virumaal kolm ning Valgamaal kaks. Ülejäänud üheksas maakonnas oli selliseid asutusi üks.
Nagu Saare maakonnas, on ka kogu Eestis asenduskoduteenusel olijate arv märgatavalt kahanenud. Kui 2005. aastal oli nende laste arv 1683, siis mullu 1056.

Suurim oli asenduskoduteenust kasutavate laste arv läinud aastal Harju maakonnas – 290. Järgnevad Ida-Virumaa (205) ja Tartumaa (156).

Teenust kasutavate laste arv on vähenenud pea kõigis maakondades. Erandiks on vaid Hiiu ja Võru maakond. Kui 2005. aastal polnud kummaski maakonnas ühtki asenduskoduteenust kasutavat last, siis mullu oli selliseid lapsi Hiiumaal kolm ja Võrumaal viis.

Asenduskoduteenuse pakkuja ülesanne on võimaldada lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, et luua lapsele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada ta ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Asenduskoduteenusele on õigus lapsel, kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud; kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; kelle vanematelt on vanemaõigused ära võetud; kelle vanematelt on laps ära võetud ilma vanemaõiguste äravõtmiseta või kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas.


KOMMENTAAR

Anneli Tõru, Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja:

Praegu on Saare maakonna lapsi asenduskoduteenusel 19 ja osalisel (vanemate avalduse alusel) asenduskoduteenusel 11. Kokku seega 30 last.
Kuressaare Perekodus on 21 last, kellest 11 on osalisel teenusel. Ülejäänud üheksa last on asenduskoduteenusel teistes maakondades.

Osalisel asenduskoduteenusel on ainult raske ja sügava puudega lapsed, 19-st asenduskoduteenusel olevast lapsest on raske või sügav puue kaheksal (neist kuus on Kuressaares).

Puudega lapse sünd perekonda on tragöödia ja sellega hakkama saamine sõltub paljuski lapsevanemate oma jõuvarudest ning ka kogukonna toetusest. Õnneks on meie maakonnas olemas veel riiklikult rahastatav osaline asenduskoduteenus, mis aitab lapsevanematel tööturul püsida ja annab kindlustunde, et laps on hooldatud ja võimetekohaselt arendatud. Paraku on see teenus praegu ainuke võimalus pakkuda raske diagnoosiga lapsele kas päevast või ööbimisega ehk intervallhoidu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 415 korda, sh täna 1)