Kaheksat konteinerit majade juurde lähiajal tarvis pole (2)

Keskkonnaministeerium lükkab ümber meedias ilmunud info, millest jääb ekslik mulje, et inimestel tuleb edaspidi hankida endale prügi sorteerimiseks kaheksa konteinerit.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek selgitas, et uuest aastast jõustuva määruse järgi tuleb kohalikul omavalitsuse tõepoolest tagada, et liigiti oleks võimalik koguda paberi- ja kartongijäätmeid, pakendeid, ohtlikke jäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, klaas-, plastik- ja metalljäätmeid ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid.

“See ei tähenda, et uuest aastast tuleb elamute juurde paigaldada kaheksa eraldi konteinerit, vaid määrusega pakutakse kohalikele omavalitsustele jäätmete sortimise ja liigiti kogumise paremaks korraldamiseks välja kolm võimalust, mida võib rakendada kas ühekaupa või kompleksselt,” kinnitas Eek.

Võimalus on ühildada liigiti kogutud jäätmete vedu korraldatud olmejäätmeveoga, teise võimalusena kasutada avalikke jäätmekogumispunkte ja jäätmejaamu ning kolmanda võimalusena korraldada jäätmete kogumisringe.

“Majade juurde tuleb konteinereid lisaks 2–3, nagu vanapaber või biojäätmed, ja seda ainult juhul, kui neid seal enne veel ei olnud. Küll tuleb konteinereid juurde paljudes jäätmejaamades, sest tekib võimalus üle anda jäätmeid nagu lehtklaas, eterniit, suured plastikesemed jms, mida siiani polnudki kuskile panna,” selgitas spetsialist.

Sortimismääruse muudatustest ei tulene ka otsest nõuet ühepereelamute piirkondadele iga maja juurde lisakonteinerite paigaldamiseks – vanapaberi kogumine võib kõigepealt toimuda etteantud päevadel ilma konteinerita, avalike paberikonteineritega või kogumisena jäätmejaamades.

Biojäätmete osas on eelkõige ühepereelamutes alternatiiviks kodukompostimine – kui seda ei soovita, siis on alternatiiviks konteiner kinnistul või teatud juhtudel ka kogumine jäätmejaamades.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Geili Heinmaa kinnitas samuti, et muudatusi esialgu kavas ei ole. Seda tingimusel, et linnas suudetakse täita liigiti kogutud jäätmete sihtarve.

“Kui aeg näitab, et neid ei õnnestu hoida, tuleb kaalumisele nõuete muutmine,” lisas Heinmaa, täpsustades, et kehtiv jäätmehoolduseeskiri sätestab, et kodumajapidamisest pärinevaid paber-, metall-, plastik- ja klaasjäätmeid ning muid liigiti kogutud jäätmeid tuleb 1. jaanuarist 2020 taaskasutada vähemalt 50 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 305 korda, sh täna 1)