Lapsevanem: kas koolijuhi lahkumine toob sõimu tagasi? (53)

VAIKIMINE KULD? Kui lapsevanemad on oma laste tuleviku pärast mures, siis Leisi vallavalitsus sõna ei võta, sest seal usutakse, et teema arutamine ajakirjanduses ei aita kaasa Leisis koolirahu saavutamisele ja häirib laste heaolu. Foto: Irina Mägi

VAIKIMINE KULD? Kui lapsevanemad on oma laste tuleviku pärast mures, siis Leisi vallavalitsus sõna ei võta, sest seal usutakse, et teema arutamine ajakirjanduses ei aita kaasa Leisis koolirahu saavutamisele ja häirib laste heaolu. Foto: Irina Mägi

Saarte Hääle toimetusse helistas Leisi lapsevanem ja tundis muret, kas pärast praeguse koolidirektori lahkumist võib mõni õpetaja jälle õpilasi karistamatult sõimama hakata, nagu see oli lubatud kuni viimase ajani.

Helistaja andis ajalehele teada sel õppeaastal aset leidnud juhtumist, kus kooli kehalise kasvatuse õpetaja Arvo Lepp kasutas 3.–5. klassi tüdrukute juhendajana rahvastepallivõistlustel nende kuuldes roppusi ja nimetas tüdrukuid ajudeta idiootideks. Saarte Hääl tegi järelepärimise Leisi keskkooli direktorile ja vallavalitsusele ning sai direktor Reeli Kõivult juhtunu kohta kinnituse.

Pedagoogile lubamatu käitumine leidis aset 5. novembril Orissaares maakondlikel rahvastepallivõistlustel. Seal osalenud lapsed andsid järgmisel päeval direktorile üle kirjaliku kaebuse. Direktor kutsus kokku koosoleku, kus laste süüdistused kinnitust leidsid.

Lapsed olid väga häiritud

“Kui võistluste käik ei kulgenud õpetaja soovitud suunas, kasutas ta laste aadressil ebaviisakaid, solvavaid ja ebatsensuurseid väljendeid ning kaotas ärritudes täielikult enesevalitsuse, lüües palli täiest jõust vihaga vastu maad,” seisis Saarte Hääle järelepärimisele saadetud vastuses. “Õpetaja ei suutnud võistluste käigus oma emotsioone kontrollida, hirmutas lapsi ja halvas nende mänguvõime ülejäänud võistluseks. Lapsed olid sügavalt frustreeritud ka järgnevatel päevadel.”

Kooli direktori sõnul õigustas õpetaja ise oma käitumist võistluste õhkkonnaga, ebakohaste sõnade kasutamise eest ta lastelt ja nende vanematelt vabandust ei palunud. Saarte Häälel Arvo Leppa tabada ei õnnestunud.

Küsimusele, miks piirdus direktor noomitusega ega vallandanud ebapedagoogiliselt käitunud õpetajat, vastas direktor: “See oli esimene kaebus minu paarikuisel ametiajal selle õpetaja kohta ja kuna kaebusi tuli mitmete õpetajate kohta, pidasin targemaks saada kinnitust otsuse õigsuses. Monika Meieri osas on see kinnitust saanud ja õpetaja on praeguseks vallandatud. Erinevalt Meierist pole Arvo Lepa toimikus kirjalikke tõendeid varasemate eksimuste kohta,” selgitas koolijuht.

Leisi vallavalitsus Saarte Hääle küsimustele ei vastanud. Muu hulgas küsisime, mida tuleks edaspidi ette võtta õpetajate poolse verbaalse ülekohtu ohjeldamiseks, et säästa lapsi ja nende vanemaid hingelistest traumadest. Leisi valla lastekaitsetöötaja Elve Rozenkron ütles, et lastekaitse põhimõtteks on alati ja igal pool seada esikohale lapse huvid. “Teie saadetud küsimustele vastamine ei aita kaasa Leisis koolirahu saavutamisele ja häirib laste heaolu,” leidis lastekaitsetöötaja.

Sobimatu käitumine ka linnas

Leisi keskkoolis pikki aastaid õpetajale sobimatu käitumismustriga silma paistanud Arvo Lepa tööpõli jäi omal ajal Kuressaare põhikoolis pedagoogile lubamatu käitumise tõttu lühikeseks. Leidis aset isegi juhtum, kus õpetaja istus üksinda saalis ja duširuumi sulgunud lapsed keeldusid välja tulemast.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Asso Ladva ütles, et koolis toimuva eest vastutab kooli direktor, tema pädevuses on ka karistada neid inimesi, kes ei pea kinni kooli kodukorra reeglitest. Samuti on direktori ainupädevuses õpetajatega töölepingute sõlmimine ja lepingute lõpetamine. Kui mõni õpetajatest on käitunud viisil, mis kindlasti ei sobi ühele õpetajale, siis on direktoril voli selline õpetaja töölt vabastada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 4 071 korda, sh täna 1)