Nädali lõppus oo emadepäe (1)

Ikka terit. Neh, talgute aegas ikka andis siikantis niipalju kenat ilma küll, et vihma taha põle tüö jäen mitte. Suur aitüma kõikidele talgulistele. Meite pisike soar oo nüid jälle tüki moad puhtam ja kenam. Neh, muhulane oo ju arjun, et kõik piab kangeste kena ja kordas olema.

Aga juu nüid laseb lehekuul kenasti edasi kasuda. Neh, ja ühte koma teist põnevat oo koa sii tulemas.

Esteks ma kohe anna tiada, et spordialli nüid kaks nädalt sisse ep soa. Viieteistmenda maini tihasse sial põranduid korda. Pesemise ja riietevahetamise kohjad oo õuepial sporditegijate jäuks ikka olemas. Aga neh – nii kena kevadise ilmaga põle taris ennassimi sõnna katusse alla igistama aadagid. Soab ju värskes õhkus koa sporti tiha.

Nädali lõppus oo emadepäe. Lasteaa lapsed akkavad oma emadepääva piduga juba neljabe kellu neljast pihta. Ja koolimajas oo emadepääva pidamine riede kellu poolest kolmest. Riede oo jälle siekord koa, kui tittedele õbelussikuid jägatse. Sedakorda oo pidule oodata kolme uut muhulast.

Tuleva nädali lõppus oo jälle laadapäe. Siis laupa, kuieteistmendal. Nie, kis tahtvad midagid müima minna sõnna, piaksid Annelile omast tahtmisest tiada andma siis ikka juba kole nobesti. Niipalju viel selle kohja pialt, et kui igavoasta oo kevade laata pietud sii Liiva meierei õue pial, siis seevoasta oo kolitud tükkis Ellamoa spordilatsi. Neh, sii Liival oo paergu niigid kitsas, kuskohta sie laat piaks viel mahtuma. Aga Ellamoal oo ruumi küll ja viel. Ja autute parkimisega oo koa tüki lihtsam. Põle taris sii silla jaares ja kieru keskel kaubelda ja parkida.

Aga laada eelmise õhta, siis viieteistmendal mail, kellu kahessast näidatse Liiva koolimaja saalis teatrit. Orisare näitering tuleb siia oma uhke Uustulndi tükiga “Soolane suudlus”. Pileti innad oo viis eurut ja kolm eurut. Uhke tükk oo. Ma ole juba näin! Ja sial mängab mitu muhulast koa.

Ja siis üks sõuke jutt koa viel, et muhulased soavad nüid Koguva Männikul õppida pätta tegema. Pättide roosimist õpetab Männiku Sirje ise 16. mail ja 20. juunil ja 11. juulil. Raha küsitse õppimise aegas muhulaste kääst 15 eurut. Pättide tallutamist tuleb õpetama Piret. 13. juunil ja 18. ja 25. juulil. Siis küsitse 10 eurut. Ennasimi soab kirja panna ja asju üle küsida televonni pial 53 85 6270.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 192 korda, sh täna 1)