Saare turismikatel keeb (10)

MUDA TEEB HEAD: Simmo Kikkas märtsi algul Kuressaare raekoja ees Wellfesti avamisel mudavannis kümblemas. Foto: Tambet Allik

MUDA TEEB HEAD: Simmo Kikkas märtsi algul Kuressaare raekoja ees Wellfesti avamisel mudavannis kümblemas. Foto: Tambet Allik

Kuressaare linnavolikogu viimasel istungil tekitas turismiühenduste liitmise teema lausa sõjasõnani viinud arutelu, kas mõistlikum on turismiorganisatsioonide ühinemine või uue ühenduse loomine.

Volikogu istungil selgitas linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Simmo Kikkas, et hetkeseisuga pooldavad asjaosalised pigem uue ühise turismiorganisatsiooni loomist, mitte olemasolevate ühinemist. Loodav mittetulundusühing tegeleks Kikkase sõnul turismi teenindamise ja arendamisega ning maakonna turundamisega.

Istungil sai sõna turismiinfokeskuse juhataja Karmen Paju, kes leidis, et avaliku ja erasektori koostöö ei tähenda seda, et hakatakse koostöös looma organisatsioone. Tema meelest võiks koostöö olla pigem projektipõhine.

Samuti arvas Paju, et sihtkoha turundus peaks olema neutraalne ja pakutav info erapooletu. Ettevõtetega koos organisatsiooni loomine tähendaks Paju hinnangul aga erapooletuse kadumist: “Kaotame tugeva positsiooni.”

Saarte Häälele ütles Paju, et ta peab oluliseks uue loodava organisatsiooni võimet tegutseda strateegilise juhina. “Ettevõtjate kaasamist pean mõistlikuks ettevõtjate ühenduse kaudu,” märkis ta. Lisaks arvas Paju, et MTÜ-s, kus otsustamise juures peab arvestama nii omavalitsuste kui ka erinevas suuruses äriühingute huvide ja eesmärkidega, on ühiste otsuste või veel enam konsensuse saavutamine väga keeruline.

Karmen Paju ütles, et ta mõistaks reformi vajadust enam, kui eesmärgiks oleks maakonna külastajate arvu kasv, turismitulude suurendamine või märkimisväärne võimekus rahvusvahelises turismiturunduses. “Arvestades praegu tegutsevate organisatsioonide baaseelarveid ja võimalike summade liitmist, ma finantsvõimekuse kasvu kahjuks ei näe,” lisas ta.

Pärast Paju võttis volikogu istungil sõna Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel, kes põhimõtteliselt toetab ühe turismiarendusüksuse moodustamist. Tema teada oli uue MTÜ loomine laual koos teiste variantidega. Pihel pidas vajalikuks erinevate võimaluste kaardistamist ja võrdlemist. Ta arvas, et kuna arenduskeskus ja omavalitsuste liit on juba asutanud MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus (STAK), siis milleks on vaja veel ühte katust.

Kikkas leidis aga, et Piheli jutt on segane, ja veel tõi ta välja, et STAK-il on volitatud esindajad Villi Pihl ja Helena Erik olemas, kellega tema asju ajab.

Saarte Häälele ütles Piret Pihel, et on olemas vaid otsus, et ühendame turismivaldkonnas tegutsevad organisatsioonid. “Uus MTÜ on laual ühe võimalusena paljudest,” märkis ta ja lisas, et usub tarkadesse valikutesse. Targaks peab ta sünergiat tekitavat ühinemist ja laiapõhjalist kaasamist ettevalmistusprotsessis.

“Ka ühinemise tulemusena tekib sisuliselt uus MTÜ, muudetakse nii põhikirja kui soovi korral ka nime,” ütles Pihel ja lisas: “Eeliseks on see, et liikmed saavad üle minna, olemasolevate ühenduste ajalugu säilib, projektidega saab jätkata jne.”
MTÜ-le Saarte Geopark sobiks aga variant, kus ühineksid nemad ja STAK. Turismiinfokeskuse töö võiks linn geopargi juhatuse esimehe Katrin Saguri hinnangul samuti suunata ühinenud organisatsiooni. Ettevõtjaid võiks ka geopargi hinnangul kaasata projektipõhiselt. Sagur tõdes, et kogu protsess on kahetsusväärselt kaua veninud.

Kikkas rõhutas Saarte Häälele, et protsess on veel pooleli ja seetõttu ei ole teada ka lõpplahendus. Kikkase sõnul teeks turismisektorile kõigi omavalitsuste meelest head, kui turismiühendused koonduksid ühe organisatsiooni alla. “Ettevõtjate ühendus SA Saaremaa Turism ja MTÜ Saarte Turismiarenduse Keskus on võtnud ühise seisukoha, et ühisorganisatsioon ja edasiliikumine on vajalikud, praegune olukord on killustatud,” märkis Simmo Kikkas. Ta lisas, et samamoodi jätkates ei pruugi mõni praegu eksisteeriv ühendus 2016. aastal enam teovõimeline olla.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 505 korda, sh täna 1)