Lennuliiklus Saaremaal – luksus või regionaalpoliitika? (1)

Siinseid ettevõtjaid ühendav Saaremaa ettevõtjate liit on saarelisusega seotud probleemidega tegelenud aastaid. Usaldusväärsete ja piisavate transpordiühenduste olemasolu on üks nendest teemadest, kus järjekindlalt on üritatud midagi ka ära teha.

Seda lugu ajendas kirjutama teisipäevases Saarte Hääles ilmunud intervjuu Henrik Eybye Nielseniga. Ta ütles: “Saari, näiteks Saaremaad ja Bornholmi, ühendavad sarnased probleemid. Nad on teistest regioonidest eraldatud, mis tekitab vajaduse neid rohkem toetada. Näiteks mandril võib ühe regiooni kiirabi või tuletõrje hõlpsalt appi minna teise regiooni. Saartel on see aga palju keerulisem ja kallim. Sama lugu on mitmete teiste teenustega. Seda me üritamegi Brüsselile ja ka riikide valitsustele selgeks teha. Saared vajavad oma ebasoodsate geograafiliste tingimuste tõttu rohkem abi, et olla teiste regioonidega samal tasemel.”

Tõenäoliselt nõustub sellise lähenemisega suurem osa saartel elavatest ja tegutsevatest inimestest.

Usaldusväärsus on oluline

Ettevõtlus ja elu saartel saab toimida ja areneda vaid koos sama kiirete arengutega transpordiühendustes. Ajakohased ühendused on eelduseks soodsale ettevõtluskeskkonnale saartel ja areng peab tegelikest vajadustest olema vähemalt sammu võrra eespool. Alates aastast 2006 on saavutatud stabiilsus laevaliikluses. Kindlasti tuleb seda säilitada ja edendada, kuid reisijate ja üleveetud sõidukite kasvanud arv räägib selget keelt – transpordi usaldusväärsus on oluline.

Võrdväärselt parvlaevaliiklusega on saarte jaoks oluline ka lennuliiklus. Saaremaa ettevõtjate liit on alates 2012. aastast saarte transpordiühenduste jätkuva arengu teemal aktiivselt kaasa rääkinud. Oleme teinud koostööd nii parvlaeva- kui ka lennuühendustega seotud ettevõtetega, asutustega ning alustanud dialoogi Saaremaaga seotud poliitikutega. Võib julgelt öelda, et kõik meie liikmed on siiralt veendunud selles, et kui soovime saarte ettevõtetele võrdväärset seisu ülejäänud Eestiga, on eluliselt oluline ka kvaliteetne lennuühendus. Laevaliiklus tagab meie igapäevaste vajaduste rahuldamise, kuid tänapäeva majanduselu nõuab sageli väga operatiivset tegutsemist ja kiiremaid liikumisvõimalusi, mida võimaldab just lennutransport.

2014. aasta oktoobris kohtuti koostöös partneritega majandus- ja taristuminister Urve Paloga. Kohtumine oli edukas – 2014. aasta lõpus kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et 2015. aastal lisatakse lennugraafikusse teisipäevane lend.

Saaremaa leping vedajaga kestab 31. maini 2017. Oluline on alustada uue hanke tingimuste ettevalmistamist piisava ajavaruga ning läbi töötada ja vajadusel teha muudatusi vedaja ja tellija vahelises lepingus.

Saarte eripärast tulenevalt on oluline, et nii nagu parendatakse parvlaevaliiklust, toimub järjepidev areng ka lennuühenduses.

Võrreldes mandriga on lennuühendused saartel olulisemad ka erinevate majandusharude lõikes, üks tähtsamaid on seejuures turism. Siinse turismisektori hinnanguline müügitulu on 25 mln eurot aastas, kogu maakonna majanduse müügitulu 530 mln eurot aastas. Turismi maht on umbes 5% maakonna majandusest (www.sasak.ee).

Praeguse seisuga on mitme turismisihtgrupi, nagu näiteks tervise- ja jahindusturism, potentsiaal kasutamata. Märkimist väärib, et kõik eeldused uute turuniššide leidmiseks on kohapeal olemas: golfirajad, ravimuda, spaad, loodusväärtustega matkarajad jne.

Arvestades maakonna viie aasta arenguperspektiive, on eelpool mainitud turismipotentsiaali ärakasutamiseks vajalik, et Saaremaa liini teenindav lennuk oleks vähemalt 40-kohaline.

Tegemist ei ole erisooviga, kuna näiteks sellisesse suurusklassi kuuluv lennukitüüp ATR42 on maailmas väga levinud. Siin näitena toodud lennukitüübi eelis on selle suur kasutatavus nimekate Euroopa lennundusettevõtete poolt. Lisaks tavareisija, siinse elaniku või ettevõtja jaoks mõeldud lendudele suudab ATR-tüüpi lennuk rahuldada erinevaid turismisihtgruppe, mahutades piisaval hulgal suuremat pagasit (nt jahimeeste varustus, golfikepid). See on tehniline detail, mis võib oluliselt muuta lennuliini kasutusaktiivsust.

Saame teistelt õppida

Olles kursis ettevõtjate ja turismisektori soovidega, võime kindlalt väita, et suurem lennuk sisendab välituristile ka psühholoogilist kindlust ja turvalisust. Juba 2010. aastast on kirjutatud mitmeid artikleid sellest, kuidas ebakindel lennuühendus rikub Saaremaa mainet.

Viis aastat on pikk aeg, et õppida vigadest ning kasutada saadud infot otstarbekalt, astudes kaks sammu edasi, et järgmisel perioodil ei korduks samad vead.

Olles Euroopa Liidu liige, saame kindlasti õppida teistelt saartelt. Senise ebastabiilse kvaliteediga lennuühenduse baasil on väiklane tuua vabanduseks vedaja võimalikke raskusi ja reiside madalat täitumust.

Tellija peab tagama, et nii vedaja kui ka lennuk oleksid usaldusväärsed, sest ainult nii saab rakendada meie seni kasutamata potentsiaali, mille aluseks on Kuressaare nüüdisaegne hästi töötav ja toimiv lennujaam.

Lisaks olemasolevale liinile saaks vedaja ATR-tüüpi lennukeid tulevikus kasutada ka uute rahvusvaheliste liinide turule toomiseks.

Siinkohal peame ise olema aktiivsed turu-uuringute tegemisel ning võimalused välisettevõtetele atraktiivseks muutma. See annaks võimaluse ühildada Saaremaa ja pealinna lend ka muude lähisihtkohtadega – Soome, Rootsi, Riiaga. Kindlasti on edaspidise arengu korral vajalik lendude leitavus mõnes tunnustatud reisibroneerimissüsteemis, näiteks Amadeuses.

Muidugi ootavad kvaliteetset ja regulaarset ühendust kohalikud elanikud ja ettevõtjad. Nii mõnelgi nimekal ettevõtjal on varrukast võtta lugusid, kuidas tööreisiks tuleb valida pikem ja ajamahukam transport, sest lennuühendus ei ole piisavalt usaldusväärne, või on liiva jooksnud mõni oluline kohtumine.

Siinkohal saab samuti tuua võrdluse välisettevõtja ja -turisti vahel: mõlemad jätavad teenuse kasutamata samadel põhjustel – ebakindlus ja lennuki väiksus.

Üks, mis peaks kindlasti säilima ja tooks täitumust juurde, on kohaliku elaniku jaoks motiveeriv piletihind – 30–35 eurot ja lastele, õpilastele soodustused.

Milline võiks lennuühendus olla järgmisel viiel aastal? Suurem lennuk, mis vastab nii ettevõtja kui ka kohaliku elaniku vajadustele, kuid rahuldab kindlasti ka puhkajate ja turismiettevõtjate soove. Kindel, stabiilne ja piisav lennugraafik, mis on leitav reisibroneerimissüsteemis. Nüüdisaegne ja mugav lennureis Saaremaale, mille üle võib häbenemata uhke olla.

Koalitsioonileppes 2015–2019 on punkt: “Tagatakse Saaremaa ja Hiiumaa stabiilne ning kvaliteetne lennu- ja laevaühendus.” Saarlastel jääb loota vaid heade saadikute sõnapidamisele.

Terje Nepper
Saaremaa ettevõtjate liidu esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 507 korda, sh täna 1)