Juu tieb ää – Talgukohti Muhus jägub

Kui sii jüribeni ollid sured vinged ja tuulised ilmad, siis pärast seda püöris äkist vaikseks ja nüid oo kohe aru soaja, et ikka kevade oo. Ja kui sii vahepiale vähekse vihma rabistab, siis oo pärast õues jälle kena kuipida. Soab nähe, kui palju lillsid oo lahti läin. Karge pial õitsevad juba isegid käekuatsed.

Esteks ma nüid kuuluta, et täna õhta pietse Ellamoa külakeskuses selle kevade viimast korda näputüö neljabed. Et

volbriüö oo kohe otsa tulemas, siis sedakorda tihasse luudasid. Kis tahab, võib pärast omatehtud luua selgas kojo koa lennata. Kieltud põle.

Neh, nüidseks piaks küll igalühel, kis Liivavahelt läbi kupatab, aru soaja olema, et silda tihasse laiemaks ja jalgrattaga sõitjad soavad omale päris uie tie koguniste. Kohjad oo juba täpsest nähe, kust miskit kerkima akkab. Neh, ja sie irmus kole ja vana bussiputka, läks koa, olgu tänatud, ingusele. Jähi tiele ja tüöle jalgu. Aga seda tiede remonti jägus mineva nädali ünha poole Muhumoa piale. Neh, vald vihtus küla vahedele ruusi vädada. Nõnna et oma jäo soavad kätte kõik muhulased. Tied tihasse korda ja juu teese mai talgutega soavad teejaared ja sillaroavid koa kenaks.

Talgukohti Muhus jägub. Poari pääva iest olli juba kakskümmend talgut kirja antud Muhu soare pial ja Kesse laidus koa viel üks. Ja mõndas puol ollid juba kohjad täis koguniste. Sii põle nalja natukest. Talgus köimine oo nii popiks läin. Nõnna et rähä kätte ja otsi kohta, kus sa soad! Juu tieb ää nie talgud.

Aga talgud põle tuleva laupa mitte ainumas asi, mis Muhus pietse. Neh, neid tihasse igaspuol üle Eestimoa. Aga paintballi lahing oo küll paljast Muhus, Piiril Kiku metsas. Paintballitamine akkab pihta kellu kahest ja ennasimi tuleks ikka enne kirja koa anda. Veispukkis oo pitk jutt selle ballitamise kohta ja uurida soab näiteks Keidy Jõgi kääst. 30. abrillini soab ennassimi viel kirja panna. Sial tahetse tunkede numbrime tiada ja muud nõukest värki koa.

Aga lehekuu iseenesest akkab pihta Eestimoa pial ühe nõukse sündmusega kut “Maaturismi ettevõtete avatud uste päev 2015”. Muhus oodetse sel puhul uvilisi ja uudistajaid Koguva Vanatoale, pääva kellu ühest. Päe lõpetatse ää pisikse tansiõhtaga, kus mängab Audru Jõelaevanduse Punt. Pileti innaks oo tansiõhtal viis eurut. Tansiks lähäb kellu kahessast.

Vat sõuksed jutud ollid mool siis jürikuu lõpetuseks teitele. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 123 korda, sh täna 1)