Liival oo irmus mürin ja kolin

Terit neh. Neid teese mai talgukohtasid tuleb nüid masu iga päe juure. Olge aga nobed oma nimesid koa ää registreerima. Ja talgute juhtidele mool oo viel nõuke tiadaandmine koa, et tiadupärast Muhu vald pakub tublidele talgulistele omaltpoolt iga voasta talgusuppi. Aga et tiaks, kui suure katlaga kietma piab, siis andke oma talguliste arv enne jürikuu lõppu vallamajase Annikale tiada. Neh, ja kolmekümne euru iest maksetse talgute kulusid koa vallast välja. Selle kohta soab koa Annika kääst uurida või siis valla kodulehe pialt. Sial oo kohe sie papper koa nähe, mis tuleks selle jäuks ää täita, et raha kätte soaks.

Neh, selle nädali läbi oo siis südamenädal. Üks suuremat sorti Muhu külade spordipäe oo selletaudi laupa Liival spordihallis. Nõnna et tagumine aeg oo omaküla kampad kokku panna ja kui ühe küla piale vähäks jäeb, siis pange kaks küla kokku. Mängetse võrkpalli ( selle jäuks oo nelja mängijat taris) ja korvpalli vabaviskeid tihasse ja nooleviskamist mängetse koa.

Tuleva kessiku, kahekümne ühessanda õhta kellu kahesast soab Ellamoa külakeskuses näitemängi voadata. Tornimäe näiteselts mängab sial siis nõukest tükki, mise nimi oo “Maarjamaa helge tulevik”. Pileti innaks oo kolm eurut ja koolilastele kaks eurut.

Neh, ja mis siis viel uiemad oo? Üks nõuke jutt oo koa, et 16. ja 17. juunil tahetse muhulastele üks ekskursioon korralda. Minnasse Lõune-Eestisse, Valgamoad ja Võrumoad voatama ja uudistama.

Kis tahaks kampaliseks akata, siis piaks omast soovist tiada andma Tiinale Hellamoa külakeskusse või siis Sentale. Tiina televonni nummer oo 51 63 773 ja Senta oma oo 50 15 275.

Neh, ja nüid tiadmiseks jaaremoa muhulastele ja ülemoa muhulastele koa, neh siis nõukstele inimestele, kis põle mineva nädali lõppus ega selle alguses Liivale sattun mitte, et siis suure silla ehitus läks Liival lahti. Teisibest soadik oo üks irmus mürin ja kolin Liivavahel. Ja igat sorti massinuid oo liikumas nähe. Neh, moole üteldi, et oja ikka rahvast kurssis, siis oskab oma liikumist sättida. Muhulane oo ju nõuke munuke, kannatab ää selle kolm kuud ja sätib oma liikumist nõnna, et ep piaks just tingimata kuskil jalgus koterdama mitte.

Vat sõuksed jutud siis sedakorda. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 314 korda, sh täna 1)