Tegemist jägub igale ühele

Kodused õuepialsed akkavad nüid rahval korda suama ja oo just tagumine aeg akata mõtlema, et kuskohta teesel mail talgu võiks minna. Üks koht oo Muhus juba kindlaste tiada. Liiva pasturaadi kõrvas sie kuur, mis mineva sui omale uhke rookatusse piale sai, tuleks nüid sihest koa korda tiha. Talguid pietse sial poolest ühestteistmest kuni poole kolmeni. Sii oo mõteldud selle piale koa, et äkist oo Soaremaalt liinibussiga tulijaid.

Seltsi tuleks võtta omale uvi selle vastu, et mesmuodi nõuksi maju oida ja oolda suab. Ja siis võiks olla töötegemise kindad ja labidas või rähe või roand või naelatangid või sõrgraud. Ennassimi võib juba talgutelehe pial kirja kua panna, ma juba uurisi.

Neh ja teene asi, mis ma viel tahtsi miele tuleta, et Pärandikool tahab varsi ülesse panna nõukse näituse, mis oo kokku pantud selle suure soare piltidest, mis mineva talve kirguaa pialt kummuli kukkus. Pildistamise moed oo ikka tüki iljem tuln, kut sie soar kasuma akkas, aga arvata võib, et tatta oo eluilmal paljud inimesed pildistan. Ja sõuke palve oo nüid kõikidele muhulastele ja Muhu külalistele, et voadake omad pildialbumid korra üle ja olge nii kenad ja soatke omasid piltisid, mise võiks näitusele ülesse panna. Pisikse jutu võiks koa juure kirjuta, et kis pildistas ja millal ja kui oo inimesi pial, siis kis nee oo ja mise puhul pilt tehtud oo. Kellel oo digipildid, siis nee võib soata elekripiosti piale muhukadri@gmail.com. Ja paberi pildid võib vallamajase moo kätte tuua. Nendest teeme massinaga paljunduse ja pärast soab omad pildid tagasi. Kõege kenamad pildid, mis voatajad välja valivad, pannasse soare aseme juure infotahvli piale, kui sie ühekorra tehtud soab.

Selle nädali läbi kuni laupani oo noordekeskuses rumminädal jälle. Ja tuleva nädali oo südamenädal. Pihta akatse esmasbe, kahekümnendal kellu kümnest lasteaidas kevadmatkaga ja teisibe oo nännede matk. Siis soavad matkauvilised kokku Ellamoa külakeskuse juures kellu poolest ühestteistmest. Kessiku omingu kellu kümnest riagitse lasteaidas tervislikust süömisest ja õhta poolest seitsmest minnasse ratastega sõitma. Siis oo kokkusoamine kellu seitsmest Liiva kirgu parklas. Ja kis ep taha rattamatkale minna, siis tunni jägu varamini põrutatse sialtsammast kirgu parklast bussiga Leisi ojoma.

Riede, kahekümne neljandal kellu kümnest omingu riagitse jälle lasteaidas sellest, kuidas terve olla. Ja laupa, siis oo suur külade spordipäe Liiva spordihallis. Nõnna et tagumine aeg oo kampad kokku panna. Mängetse võrkpalli (neli mängijat oo taris) ja korvpalli ja nooleviskamist tihasse koa.

Nõnna et ikka tugevad terist ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 152 korda, sh täna 1)