Lümandas tulid kokku kodutütred ja noorkotkad

PIDULIK KOONDUS 30. JAANUARIL: 1. reas Liisu Lilles, Kristi Tuuling, Liise Lindau, Sanna-Reesi Hoogand, Victoria Vihman, Kerli Malm; 2. reas Laura Toomesoo, Iris Piirsalu, Laura-Maria Jõgi, Lisett Nurja, Marie-Elis Kuivjõgi, Kristin Himmist, Eva Ratas ja Kerli Kask. Foto: Tinna Niit

PIDULIK KOONDUS 30. JAANUARIL: 1. reas Liisu Lilles, Kristi Tuuling, Liise Lindau, Sanna-Reesi Hoogand, Victoria Vihman, Kerli Malm; 2. reas Laura Toomesoo, Iris Piirsalu, Laura-Maria Jõgi, Lisett Nurja, Marie-Elis Kuivjõgi, Kristin Himmist, Eva Ratas ja Kerli Kask. Foto: Tinna Niit

21. veebruaril 2014. aastal tehti Lümanda põhikoolis ajalugu: esmakordselt moodustati Lümandas noorkotkaste rühm. Tõotuse andis 22 poissi-noormeest.

Ettevalmistused rühma loomiseks olid Kaitseliidu kompaniiülema Jaen Teäri juhendamisel kestnud poolteist aastat. Nüüdseks on rühmal 1. sünnipäev juba seljataga.

Kui eelmisel iseseisvusperioodil Lümandas noorkotkaid ei tegutsenud (olid meriskaudid), siis 80 aastat tagasi, 1935. aasta 19. märtsil loodi esmakordselt Lümanda kodutütarde rühm. Aasta lõpuks kuulus rühma 29 tüdrukut. Rühmavanemad olid õpetajad Leini Mälk ja Maria Vaga. Esimene rühmajuht oli Selma Valge ja tema järel Rosilde Kraun (Meier), kes on meie jalgpallitreener Sander Viira vanavanaema. 1940. aastal lõpetasid tegevuse kõik Kaitseliidu struktuuriüksused, nii ka Lümanda kodutütarde rühm.

Pärast taasiseseisvumist hakkasid tegutsema nii noorkotkad kui ka kodutütred. 2012. aasta 7. septembril taasloodi ka Lümanda põhikooli kodutütarde rühm. Sel päeval andis kodutütre pühaliku tõotuse kolm tüdrukut: Kätlin Kask, Laura-Maria Jõgi ja Marie-Elis Kuivjõgi. 2013. aasta jaanuariks oli rühmas viis liiget. Peamine tegevus oli ettevalmistumine aasta tähtsaimaks ürituseks – võistlusmatkaks Vesse.

2012. aasta kevadel olid tüdrukud sellest üritusest ettekujutuse saanud. Olles ise alles kodutütarde kandidaadid, osaleti matkal Vesse 2012. Kuna oskusi jäi väheks, tuli sel korral võistlus katkestada. Vesse 2013 läks aga Lümanda tüdrukutel nii hästi, et saavutati koguni 1. koht. Sellega kaasnes õigus esindada Saaremaa ringkonda vabariiklikul võistlusmatkal Ernake. Seal kuigi head tulemust ei saavutatud, kuid kogemusi ja mälestusi saadi kuhjaga.

2014. aasta jaanuaris sai rühm juurde kuus liiget. See aasta kujunes Lümanda rühmale üsnagi edukaks: veebruaris võideti Saaremaa rühmadevaheline viktoriin, märtsis toimunud talvistel olümpiamängudel saavutati meeskondlik 1. koht, lisaks mitu individuaalset medalit, mais toimunud esmaabiviktoriinil tuli taas 1. koht. Vessel 2014 oli tulemuseks tubli 3. koht.

Lümanda kodutütred teevad koostööd ka Kaitseliidu teiste struktuuriüksustega. Kõige tihedam on koostöö muidugi oma kooli noorkotkastega. Toimuvad ühised koolitused, viimane neist kevadisel koolivaheajal esmaabis. Osaletud on ka Kaitseliidu suurõppustel Orkaan 2013 ja Orkaan 2014.

Sellised head tulemused ja huvitav tegevus on kasvatanud kodutütarde liikumise populaarsust Lümanda koolis. Praeguseks on rühmas 16 liiget ja kaks liikmekandidaati.

Kuna tüdrukutel on küllaltki suur vanusevahe ja ka oskused on erineval tasemel, on moodustatud kaks salka.

Et kodutütarde tegevus Lümanda koolis on olnud edukas ja aktiivne, siis tunnustas Lääne-Saare vald EV aastapäeval kodutütarde juhendajat rühmavanem Tiina Niiti kui Lümanda piirkonna noorsootöö edendajat.

Tiina Niit
Lümanda kodutütarde juhendaja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 97 korda, sh täna 1)